Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego

Cena: 34,00 zł

(Cena netto: 32,38 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 7 dni

Tytuł: Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego  
Autor:  Dieter F. Giefing, Witold Pazdrowski
Wydawca: Uniwersytet Przyrodniczy w  Poznaniu
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 130
Wymiary: 170x240 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7160-657-1

Ocena klientów
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Masa drzewna jest produktem jednej z najstarszych biochemicznych reakcji. Nieustanny przyrost drewna w następstwie powyższego procesu prowadzi do akumulacji energii słonecznej przy jednoczesnym zużyciu dwutlenku węgla i wydzielaniu tlenu bez ujemnego wpływu na środowisko przyrodnicze. Dzięki swym właściwościom drewno było i zowsze będzie poszukiwanym surowcem do wyrobu tarcicy, sklejek, materiałów płytowych, stolarki budowlanej i mebli, zaś w przemyśle celulozowo-papierniczym do produkcji masy celulozowej i papieru. Surowiec drzewny to także odnawialne źródło energii.


Gruntowna znajomość cech jakościowych drewna i jego wad ma niebagatelne znaczenie zarówno dla producentów surowca drzewnego (leśników), jak i technologów przerabiających drewno. Znajomość ta jest niezbędna przy selekcji, pielęgnowaniu drzew i drzewostanów oraz ocenie wartości surowca drzewnego na pniu podczas szacunków brakarskich w fazie planowania i przy pniu w trakcie oceny pozyskanych sortymentów drewno okrągłego.

Szacunek brakarski jest pierwszą oceną jakości technicznej surowca drzewnego. Jego roli w gospodarowaniu zasobami drzewnymi lasów nie można przecenić, gdyż jest to rodzaj inwentaryzacji magazynowej, która stanowi podstawę przygotowania oferty handlowej nadleśnictwa oraz ilościowego i jakościowego planu pozyskiwania drewna. Jest też punktem wyjścia wszelkich działań w zakresie obrotu drewnem, a przede wszystkim jego wyceny z uwzględnieniem podaży i popytu na surowce poszczególnych klas jakościowych i wymiarowych.

Podczas klasyfikacji drewna okrągłego przy odbiorze weryfikuje się przeprowadzony szacunek brakarski. Wszelkie nieprawidłowości mogą być przyczyną błędów planowania i uniemożliwić dostawy surowca odpowiedniej jakości poszczególnym kontrahentom. Zarówno szacunki brakarskie, jak i klasyfikację pozyskanego już drewna prowadzić może tylko odpowiednio przygotowana osoba. Podstawą umiejętności jest znajomość norm i wad drewna oraz umiejętność oceny wartości surowca drzewnego na podstawie widocznych na pobocznicy drewna okrągłego symptomów wskazujących na występowanie wad zarośniętych.

Istotna jest także znajomość technologii dalszego przerobu drewna. Miało to szczególne znaczenie w klasyfikacji przeznaczeniowej, gdy leśnik decydował o dalszym wykorzystaniu surowca drzewnego. Przy aktualnie obowiązującej klasyfikacji jakościowo-wymiarowej w trakcie szacunku brakarskiego ocenia się wyłącznie jakość surowca, natomiast o jego przeznaczeniu decyduje nabywca. Warunki techniczne dla surowca o specjalnym przeznaczeniu, stosowane współcześnie w obrocie drewnem, w większości zastępują normy klasyfikacji przeznaczeniowej. Określone w warunkach technicznych wymagania jakościowe dla drewna specjalnego zależą od sposobu dalszego przerobu.

Znajomość metod przerobu drewna umożliwia brakarzowi zrozumienie wymagań dla drewna okrągłego specjalnego przeznaczenia, co niewątpliwie wpływa na jakość dokonywanej przez niego klasyfikacji surowca drzewnego.

Skrypt „Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego" pozwali na pogłębienie wiedzy z zakresu brakarstwa, sortymentacji i konserwacji drewna. Przeznaczony przede wszystkim dla studentów leśnictwa, może stanowić też istotną pomoc w prowadzeniu gospodarki leśnej oraz odbioru jakościowego w zakładach przetwórstwa drewna.

Spis treści:
1. Wstęp
2. Wady drewna
2.1. Sęki (wg normy PN-79/D-01011)
2.2.1. Sęki otwarte
2.1.2. Sęki zarośnięte
2.2. Pęknięcia
2.3. Wady kształtu
2.4. Wady budowy drewna
2.5. Zabarwienie drewna
2.6. Zgnilizny
2.7. Uszkodzenia mechaniczne
3, Akty prawne klasyfikacji jakościowo-wy miarowej
3.1. Normy podstawowe (wyjściowe)
32. Podział surowca drzewnego
3.3. Normy przedmiotowe
3.3.1. Drewno wielkowymiarowe iglaste
3.3.2. Drewno wielkowymiarowe liściaste
3.3.3. Drewno średniowymiarowe
3.3.4. Drewno małowymiarowe
3.4. Sortymenty
3.4.1. Karpina
3.4.2. Zrębki
3.5. Warunki techniczne dla drewna o specjalnym przeznaczeniu
3.5.1. Drewno okleinowe
3.5.2. Drewno łuszczarskie
3.5.3. Slupy teletechniczne
3.5.4. Inne rodzaje drewna specjalnego
4. Szacunek brakarski drzew na pniu
4.1. Wprowadzenie
4.2. Zasady przeprowadzania szacunków brakarskich
4.2.1. Metoda porównawcza
4.2.2. Metoda powierzchni próbnych
4.2.3. Metoda posztuczna
5. Klasyfikacja surowca drzewnego
5.1. Manipulacja drewna okrągłego
6. Czynności związane z odbiorem drewna (zinwentaryzowanie drewna)
6.1. Przygotowanie drewna do odbioru
6.2. Odbiór drewna
6.2.1. Odbiór drewna w sztukach pojedynczo
6.2.2. Odbiór drewna w sztukach grupowo
6.2.3. Odbiór drewna w stosach
6.2.4. Odbiór drewna rozdrobnionego
6.3. Zainwentaryzowanie drewna
6.4. Magazynowanie surowca drzewnego
7. Przechowywanie drewna w lesie
7.1. Metody składowania drewna
7.1.1. Metody krótkotrwałego przechowywania drewna w lesie
7.1.2. Metody długotrwałego przechowywania drewna w lesie
7.1.3. Przechowywanie drzew na pniu
7.2. Sposoby konserwacji drewna
7.2.1. Konserwacja drewna metodą pławienia i zatapiania
7.2.2. Konserwacja drewna na mokro metodą zraszania
7.2.3. Konserwacja drewna metodą "na wilgotno"
7.2.4. Konserwacja drewna "na sucho"
7.2.5. Konserwacja drewna środkami chemicznymi
8. Podstawowe informacje o przerobie drewna
8.1. Mechaniczny przerób drewna
8.2. Przecieranie drewna
8.3. Skrawanie drewna
8.4. Łuszczenie drewna
9. Komputerowe opracowywanie danych
9.1. Wprowadzenie
9.2. Obliczanie wysokości
9.3. Obliczanie przeciętnej pierśnicy i wysokości
9.4. Obliczenia średniego udziału procentowego piętnastu równych sekcji dla gatunku lasotwórczego
9.5. Obliczanie miąższości poszczególnych klas i grup jakościowo-wymiarowych
10. Literatura
11. Załączniki
11.1. Szczegółowy opis sposobu sporządzania szacunków brakarskich
11.2. Ryciny

Opinię o Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego napisał(a) Jerzy Dodano: 30/07/2017Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego napisał(a) Dawid Dodano: 05/11/2015

Książka bardzo przydatna i obowiązkowa w bibliotece każdego leśnika.Przebieg i realizację zamówienia oceniam pozytywnie.

Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego napisał(a) Jarosław Dodano: 06/03/2013Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego napisał(a) Anna Dodano: 29/01/2013Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Opinię o Szacunek brakarski i klasyfikacja drewna okrągłego napisał(a) Justyna Dodano: 20/07/2012

Bardzo pomocna książka, bez problemów z interpretacja. bardzo polecam.

Ocena: 5 z 5 gwiazdek! [5 z 5 gwiazdek!]
Ilość opinii 5
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 35 z 76 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range