Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Hodowla lasu
Hodowla lasu

Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów

Produkt niedostępny

Tytuł: Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów ważniejszych gatunków drzew leśnych
Autor: Bolesław Szymkiewicz
Wydawca: PWRiL
Rok wydania: 2001
Liczba stron: 179
Wymiary: 129x203mm
Okładka twarda
ISBN 83-09-01745-6

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Tablice zasobności i przyrostu drzewostanów, są empirycznym modelem drzewostanu. Przedstawiają one zmieniające się z wiekiem różne cechy drzewostanu - wysokość, pierśnicę, liczbę drzew, miąższość drzewostanu, przyrost miąższości drzewostanu itd. Niektóre z tych cech podawane są w przeliczeniu na 1 hektar. Drzewostany w tym samym wieku mogą mieć różną wysokość co sugeruje ich różną bonitację. W obrębie danego gatunku drzewa tablice zasobności podzielone są na klasy bonitacji siedliska w zależności od wieku i wysokości.

Niniejsze tablice zasobności zawierają zasadniczo zestawienia liczbowe. Do tablic każdego gatunku (prócz jesionu i olchy wg Schwappacha) dołączono także wykresy średniej wysokości drzewostanu i bieżącego przyrostu rocznego grubizny drzewa. Rola tych wykresów jest pomocnicza, można bowiem tablice stosować w całej rozciągłości i bez wykresów. Jeżeli jednak ktoś jest do nich przyzwyczajony, to ułatwią mu one i usprawnią korzystanie z tablic, a to właśnie jest ich głównym zadaniem. Pierwszy z tych wykresów będzie służył do określania bonitacji siedliska, a drugi - do szacowania bieżącego przyrostu rocznego grubizny drzewa.

Tablice w zestawieniu liczbowym dzielą się na 5 zasadniczych. wyodrębnionych grubymi liniami działów;
dział pierwszy dotyczy drzewostanu głównego,
dział drugi dotyczy drzewostanu podrzędnego,
dział trzeci podaje sumę produkcji drzewostanu głównego i podrzędnego,
dział czwarty podaje przyrosty przeciętne,
dział piąty podaje bieżące przyrosty roczne.

Drzewostan główny obejmuje rubryki 2-10. Wysunięto tutaj na pierwsze miejsce elementy bonitacyjne siedlisk, mianowicie średnią wysokość i pierśnicę (rubr. 2 i 3), co ułatwi korzystanie z tablic. Następne rubryki, tj. 4 i 5, podają liczby drzew i powierzchnię przekroju. Rubryki 6 i 7 podają liczby kształtu grubizny i całego drzewa, rubryki 8, 9 i 10 kolejno podają miąższość grubizny, drobnicy oraz grubizny i drobnicy razem, wszystko wraz z korą w przeliczeniu na 1 ha powierzchni.

Drzewostan podrzędny obejmuje rubryki 11-15, a mianowicie miąższość grubizny, drobnicy, grubizny i drobnicy razem, sumę użytków przedrębnych grubizny drzewa oraz sumę użytków przedrębnych grubizny i drobnicy razem.

Sumaryczna produkcja jest treścią działu trzeciego, który obejmuje rubryki 16-19, a mianowicie sumaryczną produkcję (drzewostanu głównego wraz z podrzędnym) grubizny drzewa, sumaryczną produkcję grubizny i drobnicy razem oraz procentowy udział użytków przedrębnych grubizny, grubizny i drobnicy razem w całkowitej produkcji.

Przeciętny przyrost roczny obejmuje rubryki 20 i 21. które podają przeciętny przyrost roczny grubizny całkowitej produkcji oraz przeciętny przyrost roczny grubizny i drobnicy całkowitej produkcji (drzewostanu głównego i podrzędnego razem). Bieżące przyrosty roczne obejmują pozostałe rubryki tablic, tj 22-25 które po kolei podają bieżący przyrost roczny grubizny drzewa (wraz z przyrostem kory) całkowitej miąższości w liczbach absolutnych i procentowych oraz bieżący przyrost roczny grubizny i drobnicy drzewa całkowitej miąższości, także w liczbach absolutnych i procentowych. Procent przyrostu obliczano bądź to na podstawie rachunku procentu zwykłego w stosunku do miąższości drzewostanu głównego na początku okresu, bądź to na podstawie wzoru Pressiera w stosunku do średniej arytmetycznej miąższości drzewostanu głównego na początku i w końcu okresu.

W porównaniu z typowym układem tablic Schwappacha pominięto następujące rubryki:
1) liczbę pni i powierzchnię przekroju drzewostanu podrzędnego,
2) przeciętny przyrost roczny drzewostanu głównego - grubizny oraz grubizny i drobnicy.

Liczby te są w praktyce rzadko przydatne, a w razie potrzeby mogą być łatwo wyliczone z pozostałych danych w tablicach.

Tablice obejmują następujące gatunki drzew: sosnę (oddzielnie dla silniejszych i słabszych zabiegów pielęgnacyjnych), jodłę, świerk modrzew, buk (oddzielnie dla silniejszych i słabszych zabiegów pielęgnacyjnych), dąb nasienny (oddzielnie dla silniejszych i słabszych zabiegów pielęgnacyjnych), olchę, brzozę, osikę, jesion i brzozę wg tablic Schwappacha.

Treść tablic
Zastosowanie tablic
Uwagi ogólne
Czynności wstępne
Określanie bonitacji siedliska
Określanie normalności drzewostanu
Określanie czynnika zadrzewienia
Szacowanie miąższości drzewostanu
Szacowanie miąższości użytków przedrębnych
Szacowanie bieżącego przyrostu rocznego miąższości drzewostanu
Miąższość i grubość kory
SOSNA - silniejsze zabiegi pielęgnacyjne
SOSNA - słabsze zabiegi pielęgnacyjne
JODŁA
ŚWIERK
MODRZEW
BUK - silniejsze zabiegi pielęgnacyjne
BUK - słabsze zabiegi pielęgnacyjne
DĄB - silniejsze zabiegi pielęgnacyjne
DĄB - słabsze zabiegi pielęgnacyjne
OLCHA - według tablic Triurina
OLCHA - według tablic Schwappacha
BRZOZA
OSIKA
JESION

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 10 z 75 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)