Technologia drewna wczoraj, dziś, jutro - studia i szkice na jubileusz profesora Ryszarda Babickiego

Produkt niedostępny
Tytuł: Technologia drewna wczoraj, dziś, jutro - studia i szkice na jubileusz profesora Ryszarda Babickiego
Autor: praca zbiorowa
Wydawca: ITD
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 383
Wymiary: 165x240mm
Okładka miękka
ISBN 83-915727-9-X
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Monografia "Technologia drewna wczoraj, dziś, jutro - studia i szkice na jubileusz profesora Ryszarda Babickiego" ma na celu uczczenie osiemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Ryszarda Babickiego, Członka Rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, wieloletniego Dyrektora i Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Technologii Drewna.
Do udziału w przygotowaniu monografii zaproszenie zostali naukowcy i specjaliści z krajowych uczelni i ośrodków badawczo-rozwojowych blisko współpracujących z Profesorem, a także pracownicy Instytutu Technologii Drewna, którzy byli i są przez Profesora twórczo inspirowani w codziennej działalności.

Monografia jest bardzo zróżnicowana pod względem tematyki - przedstawia ogrom problemów, z którymi borykał się polski przemysł przerobu drewna w okresie powojennej odbudowy i późniejszej transformacji ustrojowej. Wiele miejsca poświęcono badaniom, których celem jest pogłębienie wiedzy o drewnie, unowocześnienie procesów technologicznych jego obróbki i przerobu, usprawnienie organizacji pracy w zakładach przemysłowych, poprawa jakości wyrobów.
Mamy nadzieję, że monografia będzie przyjęta jako okolicznościowe wydawnictwo naukowe, obrazujące przeszłość, teraźniejszość i przyszłość polskiego drzewnictwa we wszystkich jego aspektach.

 • Od Redakcji - Profesor Babicki - życie i praca
 • Witold Rybarczyk, Drzewnictwo - ewolucja ku kompleksowej dyscyplinie badań naukowych
 • Ewa Ratajczak, Rola nauk ekonomicznych w dziedzinie drzewnictwa w gospodarce rynkowej
 • Leszek Żukowski, Krajowy przemysł drzewny w II polowie XX wieku
 • Włodzimierz Oniśko, Materiały drewnopochodne - nowe wyzwania
 • Kazimierz Przybysz, Produkcja i zużycie wytworów papierniczych w Polsce i na świecie
 • Stanisław Dzięgielewski,Główne kierunki rozwoju i dokonania polskiego meblarstwa
 • Andrzej Noskowiak, Modyfikacja drewna
 • Stanisław Proszyk, Postęp w dziedzinie wyrobów lakierowych i technologii Ich stosowania w drzewnictwie
 • Janina Łęcka, Jerzy Morze, Modyfikacja żywic fenolowych stosowanych w produkcji Iworzyw drzewnych
 • Włodzimierz Prądzyński, Garbniki roślinne, zastosowania tradycyjne i perspektywy
 • Jerzy Ważny, Problemy metodyczne toksykometrii biocydowej środków ochrony drewna
 • Barbara Surma-Ślusarska, Biotechnologia w przemyśle papierniczym
 • Wiktorian Tarnawski, Masy włókniste dla papiernictwa - nowe wyzwania
 • Zofia Krzoska-Adamczak, Okleiny sztuczne na podłożu papierowym - materiały wciąż poszukiwane do powierzchniowego uszlachetniania powierzchni mebli i wyposażenia wnętrz
 • Mariusz Jóźwiak, Witold Jabłoński, Z badań nad wybranymi technologiami wytwarzania sklejek
 • Andrzej Fojutowski, Deprecjacja i degradacja drewna sosny przez grzyby sinizny
 • Jadwiga Zabielska-Matejuk, Badaniu wielokrotnych soli amoniowych w aspekcie aplikacji w ochronie drewna
 • Wilold Dzbeński, Tomasz Wiktorski, Wykrywanie zgnilizny wewnątrz pni drzew żywych za pomocą techniki ultradźwiękowej
 • Wojciech Cichy, Biopaliwa stale na bazie odpadów drzewnych — możliwości otrzymywania, wykorzystanie, ograniczenia stosowania
 • Waldemar Moliński, Ewa Pabisiak, Edward Roszyk, Właściwości drewna modrzewia (Larix decidua Mill.)  z uprawy plantacyjnej
 • Arnold Wilczyński, Badanie właściwości sprężystych płyt drewnopochodnych
 • Hanna Wróblewska, Z badań nad składem chemicznym drewna z obiektów archeologicznych zachowanych w wodzie i mokrych stanowiskach ziemnych
 • Iwona Frąckowiak, Z badań nad wykorzystaniem alternatywnych surowców lignocelulozowych do produkcji płyt wiórowych
 • Aleksandra Dziewanowska-Pudliszak, Emisja lotnych związków organicznych z powłok lakierów naniesionych na drewno lite
 • Jarosław Banecki, Z badań nad modyfikacją impregnacyjnych żywic mocznikowo-formaldehydowych do wytwarzania sztucznych oklein na podłożu papierowym
 • Stanisław Dolny, Ochrona środowiska pracy i powietrza atmosferycznego przed zapyleniem w zakładach drzewnych
 • Wojciech Lis, Racjonalne rozmieszczenie obrabiarek w oddziale mechanicznej obróbki drewna
 • Zenon Muszyński, Wybrane aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w firmach przemysłu drzewnego
 • Ryszard Guzenda, Historia i współczesność suszenia tarcicy - wybrane problemy
 • Ewa Tomaszewska, Polskie czasopisma drzewne w latach 1945 - 2006
 • Biogramy autorów artykułów
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 37 z 40 Następny Następny
Kategoria Nauka o drewnie

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)