Technologia stolarstwa z materiałoznawstwem cz.I

Produkt niedostępny

Tytuł: Technologia stolarstwa z materiałoznawstwem cz. I
Opracowanie wersji polskiej: Małgorzata Kowal 
Wydawca: rea 
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 135 
Wymiary: 169x239 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7544-370-7

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Technologia stolarstwa z materiałoznawstwem Cz. I to pierwszy z trzytomowej serii podręcznik do nauki technologii i materiałoznawstwa przeznaczony dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej, którzy wybierają zawód stolarza.
W podręczniku tym kładzie się nacisk na ułatwienie uczniom zrozumienia zagadnień dotyczących budowy drewna i materiałów drzewnych, ręcznych narzędzi do obróbki drewna, tworzyw sztucznych i klejów stosowanych w stolarstwie. Wiedza ta powinna ułatwić uczniom przygotowanie się do egzaminu czeladniczego oraz wspierać później w pracy zawodowej.
Podręcznik jest podzielony na działy, w każdym z nich materiał przedstawiony został w układzie prostym i przejrzystym. Na końcu niektórych rozdziałów uczniowie znajdą pytania ułatwiające utrwalenie wiadomości. W zrozumieniu zagadnień pomocne będą również kolorowe zdjęcia, rysunki i tabele, pomagające również zapamiętać poznany materiał. Proponowana na końcu podręcznika literatura pomocnicza umożliwi zainteresowanym uczniom samodzielne poszerzanie wiedzy. Spis treści, znajdujący się na początku książki, przydatny będzie do szybkiego odnalezienia potrzebnych informacji.
Autorka ma nadzieję, że korzystanie z podręcznika zachęci uczniów do nauki przedmiotów zawodowych.


Wstęp
I. Zawód i stanowisko pracy
1.1 Zawód stolarza
1.2 Zakład produkcyjny
1.2.1 Struktura organizacyjna
1.2.2 Pomieszczenia w zakładzie produkcyjnym
1.2.3 Bezpieczeństwo i higiena na stanowisku pracy
1.2.4 Organizacja pracy
1.2.4.1 Planowanie
1.2.4.2 Nadzór (sterowanie produkcją)
1.2.4.3 Kontrola jakości, zabezpieczenie jakości i system jakości
II. Materiał i obróbka materiałów
2.1 Las
2.1.1 Zagrożenia lasów w wyniku wpływów środowiska
2.1.2 Znaczenie i zadania lasu
2.2 Drzewo
2.2.1 Budowa drzewa
2.2.2 Odżywianie się drzew
2.2.3 Budowa drzewa i drewna
2.2.4 Budowa drewna
2.2.5 Wady pnia
2.3 Budowa drewna
2.3.1 Skład chemiczny drewna
2.3.2 Budowa mikroskopowa drewna
2.3.3 Przekroje drewna
2.4 Przemysłowe sposoby wykorzystania drewna
2.5 Drewno okrągłe i materiały tarte (tarcica)
2.5.1 Drewno okrągłe. Podział pnia. Klasyfikacja jakościowa
2.5.2 Przetarcie drewna okrągłego na tarcicę
2.5.3 Materiały tarte (tarcica)
2.5.4 Wyroby z tarcicy
2.5.5 Wady występujące w tarcicy
2.6 Właściwości drewna
2.6.1 Właściwości fizyczne określające wygląd i zapach drewna
2.6.2 Gęstość drewna
2.6.3 Właściwości mechaniczne drewna
2.6.4 Twardość drewna
2.6.5 Właściwości cieplne, akustyczne i elektryczne drewna
2.6.6 Zmiana wymiarów drewna
2.6.6.1 Pęcznienie i kurczenie się drewna
2.6.6.2 Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom wymiarowym drewna
2.7 Wady drewna powodowane przez owady i grzyby
2.7.1 Owady i grzyby atakujące drzewa rosnące
2.7.2 Owady i grzyby występujące w drewnie technicznymi budynkach
2.7.2.1 Porażenia grzybami
2.7.2.2 Owady atakujące drzewo i drewno
2.8 Środki chroniące drewno przed działaniem grzybów i owadów
2.8.1 Zapobieganie niszczeniu drewna
2.8.1.1 Naturalna ochrona drewna
2.8.1.2 Chemiczne środki ochrony drewna (impregnaty)
2.8.2 Metody zabezpieczania drewna środkami chemicznymi
2.9 Wilgotność drewna
2.9.1 Określanie wilgotności drewna
2.10 Suszenie drewna
2.10.1 Suszenie naturalne drewna
2.10.2 Techniczna wilgotność drewna
2.10.2.1 Suszenie drewna w suszarniach
2.10.2.2 Suszarnia kondensacyjna
2.10.2.3 Suszarnia pojemnościowa
2.10.2.4 Suszarnia podciśnieniowa
2.10.3 Wady suszenia drewna
2.11 Tworzywa sztuczne i sposoby ich otrzymywania
2.11.1 Budowa, podział i sposób otrzymywania tworzyw sztucznych
2.11.2 Podział tworzyw sztucznych ze względu na sposób utwardzania i zachowania się pod wpływem działania sił zewnętrznych
2.11.2.1 Tworzywa termoplastyczne - termoplasty
2.11.2.2 Duroplasty
2.11.2.3 Elastomery
2.12 Kleje do drewna i tworzyw drzewnych
2.12.1 Kleje naturalne
2.12.1.1 Klej glutynowy
2.12.1.2 Klej kazeinowy
2.12.2 Kleje syntetyczne
2.12.2.1 Kleje dyspersyjne
2.12.2.2 Kleje kondensacyjne (kleje termo- lub chemoutwardzalne)
2.12.2.3 Kleje dwuskładnikowe (reakcyjne)
2.12.2.4 Kleje topliwe
2.12.3 Tworzenie się spoin klejowych
2.12.3.1 Tworzenie się spoiny, gdy rozpuszczalnikiem kleju jest woda
2.12.3.2 Tworzenie się spoiny z zastosowaniem lotnego rozpuszczalnika
2.12.3.3 Tworzenie się spoiny bez zastosowania rozpuszczalnika
2.12.4 Podstawowe pojęcia związane z klejem i klejeniem
2.12.5 Przygotowanie klejów i klejenie
2.13 Tworzywa drzewne
2.13.1 Tworzywa produkowane z tarcicy
2.13.1.1 Drewno warstwowo klejone
2.13.1.2 Sklejka fornirowana, lignofol, lignoston
2.13.1.3 Sklejka
2.13.1.4 Płyty stolarskie pełne
2.13.2 Płyty wiórowe
2.13.2.1 Płyty OSB
2.13.2.2 Płyty wiórowe płasko prasowane (FP)
2.13.2.3 Sposoby wykańczania i obróbki płyt wiórowych płasko prasowanych
2.13.2.4 Płyty wiórowe wytłaczane (ES, ET)
2.13.3 Płyty pilśniowe
2.13.3.1 Płyty pilśniowe twarde (HB)
2.13.3.2 Płyty pilśniowe półtwarde MBK
2.13.3.3 Płyty pilśniowe porowate (SB)
2.13.3.4 Płyty pilśniowe MDF
2.13.3.5 Sposoby uszlachetniania i wykańczania powierzchni płyt pilśniowych
2.13.4 Płyty komórkowe
2.13.5 Płyty gipsowo- kartonowe
2.14 Forniry
2.14.1 Podział fornirów ze względu na zastosowanie i sposób otrzymywania
2.14.1.1 Okleiny
2.14.1.2 Obłogi
2.14.1.3 Skrawanie płaskie fornirów
2.14.1.4 Skrawanie obwodowe (łuszczenie)
2.14.1.5 Otrzymanie forniru metodą piłowania
2.14.2 Suszenie i magazynowanie fornirów
2.15 Materiały wykańczające tworzywa drzewne
2.15.1 Materiały dekoracyjne
2.15.1.1 Laminaty wysokociśnieniowe HPL
2.15.1.2 Laminaty foliowe
2.15.2 Folie
2.15.3 Linoleum
III. Narzędzia skrawające. Obróbka ręczna
3.1 Stanowisko robocze obróbki ręcznej
3.2 Narzędzia do ręcznej obróbki drewna
3.2.1 Oprzyrządowanie pomiarowe
3.2.1.1 Metody pomiaru długości
3.2.1.2 Metody pomiaru poziomu
3.2.1.3 Metody wyznaczania i pomiaru kąta
3.2.1.4 Przybory traserskie
3.2.2 Obróbka ręczna za pomocą pił
3.2.2.1 Brzeszczot i uzębienie piły
3.2.2.2 Piły ręczne
3.2.2.3 Rozwieranie i ostrzenie zębów
3.2.3 Narzędzia do strugania
3.2.3.1 Budowa struga
3.2.3.2 Ustawienie szczeliny roboczej struga
3.2.3.3 Ostrzenie noży strugów
3.2.3.4 Konserwacja strugów
3.2.3.5 Rodzaje strugów i ich zastosowanie
3.2.4 Narzędzia do wygładzania
3.2.4.1 Ostrzenie gładzic
3.2.5 Narzędzia do dłutowania
3.2.5.1 Ostrzenie i konserwacja dłut
3.2.6 Narzędzia ręczne do wiercenia
3.2.6.1 Ostrzenie i konserwacja świdrów
3.2.7 Obróbka ręczna tarnikami i pilnikami
3.2.7.1 Tarniki
3.2.7.2 Pilniki
3.2.8 Przybory do wbijania i wkręcania
3.2.8.1 Młotki
3.2.8.2 Szczypce - obcęgi i kombinerki
3.2.8.3 Śrubokręty (wkrętaki)
3.2.8.4 Wkrętarki
3.3 Urządzenie do wywierania nacisku
3.3.1 Urządzenia ręczne
3.3.2 Urządzenie pneumatyczne i hydrauliczne
3.4 Oprzyrządowanie do wykonywania uciosów
3.4.1 Skrzynka uciosowa
3.4.2 Oprzyrządowanie uciosowe do strugania
3.4.3 Piła i skrzynka metalowa uciosowa
3.4.4 Gilotyna uciosowa
Wykaz literatury

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 28 z 34 Następny Następny
Kategoria Stolarstwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)