Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Wiklina w ogrodzie
Wiklina w ogrodzie

Technologia wikliniarstwa i plecionkarstwa cz. 1

Produkt niedostępny
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
Tytuł: Technologia wikliniarstwa i plecionkarstwa cz. 1 - Reprint
Autor: Tadeusz Kończak, Władysław Korpetta, Józef Mądrzyk
Wydawca: WSiP
Rok wydania: 1979
Liczba stron: 240 
Wymiary: 145x205 mm  
Okładka miękka  
ISBN 83-02-00173-2

W książce "Technologia wikliniarstwa i plecionkarstwa" podano wiadomości dotyczące przetwórstwa wikliny i produkcji wyrobów plecionkarskich z wikliny, ze szczególnym uwzględnieniem produkcji koszy gospodarczych, galanteryjnych i pamiątkarskich.

Ponadto książka zawiera omówienie podstawowych splotów, rodzajów wiązań i wykończeń, wyposażenia stanowiska pracy plecionkarza oraz zasad stosowania opisów technicznych, wymiarowania i norm materiałów.

"Technologia wikliniarstwa i plecionkarstwa cz. 1" została zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania do uzytku uczniów klas I i II technikum przemysłu wikliniarsko-trzciniarskiego, specjalność: technologia wyrobów wikliniarskich i plecionkarskich.Spis treści:
1. Wstępne wiadomości o branży wikliniarsko-plecionkarskiej
1.1. Rola i znaczenie branży w gospodarce narodowej
1.2. Zakresy działalności branży
1.3. Forma produkcji
1.4. Kierunki zbytu produkcji plecionkarskiej
1.5. Rejonizacja i specjalizacja produkcji branżowej
2. Przetwórstwo wikliny
2.1. Ogólne wiadomości o przetwórstwie wikliny
2.1.1. Cel i zakres przetwórstwa wikliny
2.1.2. Formy organizacji przetwórstwa
2.1.3. Czynniki procesu przetwórczego
2.2. Składowisko wikliny nie korowanej
2.2.1. Podstawy i zakres prac wykonywanych na składowisku   
2.2.2. Przejściowe składowanie wikliny
2.2.3. Sortowanie wikliny nie korowanej według jakości
2.2.4. Sortowanie według przedziałów długości
2.2.5. Formowanie wiązek, ważanie i wiązanie
2.2.6. Utrzymywanie wysokiej wilgotności wikliny
2.2.7. Suszenie wikliny nie korowanej
2.2.7.1. Zasady ogólne
2.2.7.2. Budowa stert przewiewnych
2.2.8. Składowanie kijów wiklinowych
2.2.9. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciwpożarowego na składowisku
2.3. Nadawanie wiklinie korowalności
2.3.1. Podstawowe wiadomości o korowalności wikliny
2.3.2. Metoda hydrotermiczna
2.3.3. Metoda fizjologiczna
2.3.4. Inne metody i techniki nadawania korowalności wiklinie  
2.3.5. Korowalność kijów wiklinowych
2.4. Korowanie wikliny
2.4.1. Korowanie ręczne
2.4.2. Korowanie mechaniczne
2.4.3. Korowanie „odwrotnym systemem Karga"
2.5. Suszenie i kolorowanie wikliny korowanej
2.5.1. Wiadomości ogólne.
2.5.2. Naturalne suszenie wikliny
2.5.3. Sztuczne suszenie wikliny
2.6. Sortowanie i magazynowanie wikliny korowanej
2.6.1. Sezonowanie wstępne. Cel i technika
2.6.2. Sortowanie
2.6.3. Magazynowanie półfabrykatów
2.6.4. Transport wikliny korowanej
2.7. Produkcja taśm wiklinowych
2.7.1. Wiadomości ogólne
2.7.2. Łupanie wikliny
2.7.3. Taśmowanie łupków
2.8. Produkcja obręczy wiklinowych.
2.8.1. Przeznaczenie i podział obręczy wiklinowych
2.8.2. Łupanie kijów i przygotowanie listew
2.8.3. Wyginanie obręczy, formowanie kręgów i wiązek
2.8.4. Suszenie i magazynowanie obręczy
3. Plecionkarstwo
3.1. Wiadomości ogólne o plecionkarstwie
3.1.1. Zarys historyczny plecionkarstwa
3.1.2. Podział wyrobów plecionkarskich
3.2. Stanowisko pracy plecionkarza
3.2.1. Pomieszczenie
3.2.2. Wyposażenie stanowiska pracy
3.2.3. Urządzenia pomocnicze, maszyny
3.2.4. Oprzyrządowanie pomocnicze
3.3. Podstawowe sploty, elementy konstrukcyjne, zakończenia, uchwyty, zamknięcia i złącza stosowane w plecionkarstwie
3.3.1. Wiadomości ogólne
3.3.2. Definicje podstawowych nazw używanych w plecionkarstwie
3.3.3. Podział splotów na grupy i rodzaje
3.3.4. Sploty tworzące
3.3.5. Sploty łączące
3.3.6. Konstrukcyjne elementy plecionkarskie
3.3.7. Zakończenia plecionkarskie
3.3.8. Uchwyty, zamknięcia i złącza
3.4. Zasady organizacji produkcji
3.4.1. Wiadomości wstępne
3.4.2. Proces produkcyjny i procesy technologiczne
3.4.3. Technologiczne przygotowanie produkcji
3.4.4. Karta technologiczna wzoru
3.5. Produkcja koszy galanteryjnych
3.5.1. Wiadomości wstępne
3.5.2. Przygotowanie wikliny do produkcji
3.5.3. Wykonanie dna
3.5.4. Konstrukcja nośna ścianek
3.5.5. Łączenie dna ze ścianką boków
3.5.6. Stosowanie form i szablonów
3.5.7. Wyplatanie boków
3.5.8. Zakończenie górnych obrzeży koszy
3.5.9. Mocowanie uchwytów
3.5.10. Wykańczanie wyrobów
3.5.11. Kosze galanteryjne występujące masowo w produkcji  
3.6.1. Wiadomości wstępne
3.6.2. Kosze gospodarcze z wikliny nie korowanej
3.6.3. Przygotowanie wikliny
3.6.4. Moczenie prętów wikliny nie korowanej
3.6.5. Wykonywanie koszy gospodarczych z wikliny nie korowanej
3.7. Kosze gospodarcze z wikliny okorowanej
3.8. Produkcja torebek, zabawek i dekoracji z wikliny
3.8.1. Wiadomości wstępne
3.8.2. Torebki damskie
3.8.3. Zabawki z wikliny
3.8.4. Dekoracje ścienne z wikliny
Wykaz literatury i źródeł rysunków
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 5 z 7 Następny Następny
Kategoria Wikliniarstwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)