Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Technika cieplna w drzewnictwie. Przykłady i zadania
Technika cieplna w drzewnictwie. Przykłady i zadania

Termodynamika techniczna dla drzewiarzy

Produkt niedostępny
Tytuł: Termodynamika techniczna dla drzewiarzy
Autor: Ladislav Dzurenda, Jan Osipiuk, Marek Jabłoński, Mariusz Cyrankowski
Wydawca: SGGW
Rok wydania: 2013
Liczba stron: 246
Wymiary: 175x245mm
Okładka twarda
ISBN 978-83-7583-504-5
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Wykaz oznaczeń
1. Właściwości fizyczne i prawa gazów doskonałych
    1.1. Objętość właściwa
    1.2. Ciśnienie
    1.3. Temperatura
    1.4. Równanie Clapeyrona
    1.5. Ciepło właściwe gazów
    1.6. Pierwsza zasada termodynamiki
    1.7. Termodynamiczny układ otwarty
    1.8. Przykłady
2. Przemiany politropowe gazów doskonałych
    2.1. Przemiana izochoryczna
    2.2. Przemiana izobaryczna
    2.3. Przemiana izotermiczna
    2.4. Przemiana adiabatyczna (izentropowa)
    2.5. Przemiana politropowa
    2.6. Przykłady
3. Nieodwracalne procesy termodynamiczne
    3.1. Transfer ciepła   wyrównywanie temperatur
    3.2. Dławienie gazu (zmniejszenie ciśnienia gazu)
    3.3. Dyfuzja gazów
    3.4. Przykłady
4. Obiegi gazowe w maszynach cieplnych
    4.1. Obieg Carnota
    4.2. Obiegi porównawcze maszyn cieplnych
    4.3. Obiegi porównawcze sprężarek tłokowych
    4.4. Obiegi maszyn chłodniczych i pomp ciepła
    4.5. Przykłady
5. Przepływy gazów
    5.1. Bilans energetyczny przepływu
    5.2. Równanie Bernoullego
    5.3. Charakter przepływu. Liczba Reynoldsa
    5.4. Przepływ gazu dyszą
    5.5. Przykłady
6. Para wodna jako czynnik termodynamiczny
    6.1. Zastosowanie pary wodnej w przemyśle
    6.2. Termodynamika pary wodnej
    6.3. Wielkości stanu pary wodnej
    6.4. Cieplne wykresy pary wodnej
    6.5. Wykres h-s pary wodnej
    6.6. Zmiany stanu pary wodnej
        6.6.1. Izobaryczna przemiana pary wodnej nasyconej mokrej
        6.6.2. Izobaryczna przemiana przegrzanej pary wodnej
        6.6.3  Izotermiczna przemiana pary wodnej nasyconej mokrej
        6.6.4. Izotermiczna przemiana pary wodnej przegrzanej
        6.6.5. Izochoryczna przemiana pary wodnej nasyconej mokrej
        6.6.6. Izochoryczna przemiana pary przegrzanej
        6.6.7. Adiabatyczno-izentalpowa przemiana stanu pary wodnej
        6.6.8. Dławienie - izentalpowa przemiana pary wodnej
        6.6.9. Mieszanie izobaryczne par wodnych i pary wodnej z wodą
    6.7. Przykłady
7. Spalanie
    7.1. Paliwa
        7.1.1. Energetyczne właściwości paliw
    7.2. Spaliny
        7.2.1. Zapotrzebowanie tlenu i powietrza
        7.2.2. Ilość spalin i ich właściwości
    7.3. Straty spalania
    7.4. Przykłady
8. Wymiana ciepła
    8.1. Przewodzenie ciepła
        8.1.1. Przewodzenie ciepła przez ściankę płaską
    8.2. Przejmowanie ciepła
    8.3. Przenikanie ciepła
    8.4. Promieniowanie ciepła
    8.5. Wymienniki ciepła
        8.5.1. Wymienniki strumieniowe
        8.5.2. Wymienniki przeponowe
    8.6. Przykłady
9. Powietrze wilgotne
    9.1. Para wodna w powietrzu wilgotnym
    9.2. Parametry powietrza wilgotnego i równanie stanu
    9.3. Entalpia właściwa powietrza wilgotnego
    9.4. Izobaryczne przemiany sianu powietrza wilgotnego
        9.4.1. Izobaryczne ogrzewanie powietrza wilgotnego
        9.4.2. Izobaryczne ochładzanie powietrza wilgotnego
        9.4.3. Adiabatyczne odparowanie wody do powietrza wilgotnego
        9.4.4. Izobaryczne mieszanie strumieni powietrza wilgotnego
        9.4.5. Izobaryczne nawilżenie powietrza wilgotnego wodą i parą
    9.5. Przykłady
10. Termodynamika procesu suszenia
    10.1. Bilans materiałowy suszarki konwekcyjnej
    10.2. Bilans cieplny suszarni cieplno-powietrznej dla odparowania 1 kg wody z suszonego materiału
    10.3. Bilans cieplny rzeczywistej suszarki konwekcyjnej
    10.4. Obiegi medium suszącego w suszarkach cieplno-powietrznych
        10.4.1. Suszarki z prostym obiegiem medium suszącego
        10.4.2. Suszarki z częściowo zamkniętym obiegiem medium suszącego
        10.4.3. Suszarki z wielokrotnym obiegiem medium suszącego z międzyogrzewaniem
        10.4.4. Suszarki z zamkniętym obiegiem medium suszącego
    10.5. Przykłady
11. Przykłady nierozwiązane
12. Tabele i wykresy
13. Wykorzystana i polecana literatura

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 38 z 40 Następny Następny
Kategoria Nauka o drewnie

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)