Ultrastrukturalne uwarunkowania wybranych właściwości mechanicznych drewna sosny i świerku

Produkt niedostępny

Tytuł:  Ultrastrukturalne uwarunkowania wybranych właściwości mechanicznych drewna sosny i świerku
Autor: Andrzej Krauss
Wydawca: UP Poznań
Rok wydania: 2010
Liczba stron: 115
Wymiary: 170x240 mm 
Okładka miękka 
ISSN 1896-1894

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Książka "Ultrastrukturalne uwarunkowania wybranych właściwości mechanicznych drewna sosny i świerku" wydana została w serii Rozprawy naukowe.

Właściwości każdego materiału zależą od jego struktury. Na poziomie „atomowym" właściwości materiału zależą głównie od rodzaju i liczby wiązań oraz od sposobu wzajemnego ułożenia atomów. Jedną z ważniejszych i jednocześnie najczęściej oznaczaną właściwością materiałów zarówno w badaniach naukowych, jak i w praktyce przemysłowej jest gęstość - podstawowa cecha fizyczna. Gęstość materiału stanowi wypadkową masy i rozmiarów atomów, a także stopnia ich upakowania w przestrzeni. Metale i ceramika są materiałami homogeniczny mi o uporządkowanej strukturze, natomiast polimery - znacznie bardziej od nich złożone strukturalnie - wykazują zróżnicowane, specyficzne właściwości. Badania struktury biopolimerów, m.in. drewna czy jedwabiu i próby sztucznego otrzymywania tego rodzaju nanokompozytów należą obecnie do dynamicznie rozwijającego się kierunku inżynierii materiałowej.

Poznanie wpływu struktury drewna na jego właściwości jest od dawna przedmiotem badań. Drewno to wysoce złożony materiał składający się z biopolimerów o wielopoziomowej niejednorodnej strukturze komórkowej. Zaliczane jest ono wraz z polimerami zbrojonymi do grupy materiałów kompozytowych i podobnie jak kompozyty wykazuje anizotropię wielu właściwości fizycznych i mechanicznych. Drewno jako materiał charakteryzuje znaczna, heterogeniczność nie tylko międzygatunkowa, lecz także wewnątrzgatunkową, a. nawet w obrębie pojedynczego drzewa (Panshin i de Zeeuw 1980, Zobel i van Buutenen 1989, Kućera 1994). Dotychczasowe badania drewna koncentrowały się głównie na określeniu wpływu pojedynczych parametrów struktury na jego wybrane właściwości. Brakuje natomiast badań kompleksowych, pozwalających na wskazanie istotnych związków między strukturą a właściwościami mechanicznymi drewna oraz matematycznego opisu tych prawidłowości. Drewno jako materiał biologiczny, wskutek ekstremalnie anizotropowej i niehomogenicznej budowy, jak również ze względu na wpływ na jego właściwości warunków siedliskowych i wzrostu drzew jest o wiele trudniejsze do opisania niż materiały takie jak np. stal, beton czy syntetyczne materiały kompozytowe.

1. WSTĘP
2. PRZEGLĄD LITERATURY PRZEDMIOTU
2.1. Wprowadzenie
2.2. Metody pomiaru kąta nachylenia mikrofibryl
2.3. Zmienność kąta nachylenia, mikrofibryl
2.4. Wpływ kąta nachylenia mikrofibryl na właściwości drewna
3. CEL PRACY
4. METODYKA BADAŃ
4.1. Wybór materiału doświadczalnego
4.2. Sposób przeprowadzenia próby rozciągania
4.3. Sposób wizualizacji i pomiaru kąta nachylenia, mikrofibryl
5. WYNIKI BADAŃ I ICH ANALIZA
5.1. Kąt. nachylenia mikrofibryl w pojedynczych przyrostach rocznych oraz w funkcji ich wieku kambialnego
5.1.1. Kąt nachylenia mikrofibryl w pojedynczych przyrostach rocznych
5.1.2. Kąt nachylenia mikrofibryl w funkcji wieku kambialnego przyrostów rocznych
5.2. Związki między parametrami makrostrukturalnymi drewna a kątem nachylenia mikrofibryl
5.3. Wpływ kąta nachylenia mikrofibryl na wytrzymałość drewna na rozciąganie w obrębie pojedynczych przyrostów rocznych i w funkcji ich wieku kambialnego
5.3.1. Wpływ kąta nachylenia mikrofibryl na wytrzymałość drewna na rozciąganie w obrębie pojedynczych przyrostów rocznych
5.3.2. Wpływ kąta nachylenia mikrofibryl na wytrzymałość drewna na rozciąganie w funkcji wieku kambialnego przyrostów rocznych
5.4. Wpływ kąta nachylenia mikrofibryl na moduł sprężystości drewna w obrębie pojedynczych przyrostów rocznych i w funkcji ich wieku kambialnego
5.4.1. Wpływ kąta nachylenia mikrofibryl na moduł sprężystości drewna w obrębie pojedynczych przyrostów rocznych
5.4.2. Wpływ kąta nachylenia mikrofibryl na moduł sprężystości drewna w funkcji wieku kambialnego przyrostów rocznych
5.5.   Związek między kątem nachylenia mikrofibryl a obrazem zniszczenia drewna
6.  PODSUMOWANIE I WNIOSKI
LITERATURA
SUMMARY

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 33 z 40 Następny Następny
Kategoria Nauka o drewnie

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range