Uprawa i eksploatacja wikliny

Cena: 59,00 zł

(Cena netto: 56,19 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Uprawa i eksploatacja wikliny
Autor:  H. Bukiewicz, S. Zwoliński
Wydawca: WSiP
Rok wydania: 1979
Liczba stron: 391
Wymiary: 145x205 mm
Okładka miękka
ISBN 83-02-00286-0

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt


Książka "Uprawa i eksploatacja wikliny" została zatwierdzona przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania do użytku uczniów klas III, IV i V technikum przemysłu wikliniarsko-trzciniarskiego, specjalność — technologia wyrobów wikliniarskich i plecionkarskich.
W książce omówiono podstawowe wiadomości dotyczące systematyki, morfologii i fizjologii roślin, zwłaszcza uprawianych gatunków wierzby plecionkarskiej, a także znaczenie ekologicznych czynników środowiska dla uprawy wikliny. Ponadto opisano zasady uprawy gleby, sposoby rozmnażania wierzb, zakładanie, nawożenie oraz pielęgnowanie i ochronę plantacji wikliny. Omówiono także sposoby pozyskiwania, transportu i składowania wikliny oraz zadania plantacji doświadczalnych i zagadnienia ekonomiczne związane z uprawą wikliny.

1. Zarys wiadomości z botaniki
1.1. Wiadomości wprowadzające
1.1.1. Botanika jako nauka o roślinach
1.1.2. Zasady systematyki roślin i nazewnictwa
1.2. Komórka
1.2.1. Komórka jako najmniejsza jednostka biologiczna
1.2.2. Skład  komórki roślinnej
1.3. Bakterie i wirusy
1.3.1. Bakterie samożywne,  cudzożywne i  chorobotwórcze
1.3.2. Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka
1.3.3. Wirusy
1.4. Rośliny zarodnikowe
1.4.1. Glony
1.4.2. Grzyby
1.4.3. Porosty
1.4.4. Mszaki
1.4.5. Paprotniki
1.5. Morfologia i anatomia roślin nasiennych
1.5.1. Tkanki
1.5.2. Korzenie
1.5.3. Łodygi
1.5.4. Liście
1.5.5. Kwiaty
1.5.6. Owoce i nasiona
1.6. Systematyka roślin nasiennych (Spermatophyta)
1.6.1. Gromada:   Nagonasienne   (nagozalążkowe)   — Gymna-spermae
1.6.2. Gromada: Okrytonasienne (okrytozalążkowe) — Angio-spermae
2. Zarys wiadomości z fizjologii roślin
2.1. Przedmiot i zadania fizjologii roślin
2.2. Skład  pierwiastkowy roślin
2.3. Odżywianie się roślin
2.3.1. Gospodarka  wodna rośliny
2.3.2. Znaczenie ważniejszych składników pokarmowych
2.3.3. Fotosynteza
2.3.4. Główne związki organiczne w roślinie
2.4. Oddychanie roślin
2.4.1. Istota procesu oddychania.
2.4.2. Warunki i przebieg oddychania
3. Wiadomości o siedlisku
3.1. Ekologiczne podstawy uprawy wikliny
3.1.1. Pojęcie środowiska  i siedliska.
3.1.2. Kompleks czynników siedliskowych
3.1.3. Klimat jako czynnik siedliska.
3.1.4. Gleba jako czynnik siedliska
3.2. Siedlisko produkcji wikliny
3.2.1. Siedliskowe wymagania krzewostanu wiklinowego
3.2.2. Dobór siedlisk pod krzewostany podstawowych gatunków wierzb koszykarskich
3.2.3. Dobór siedlisk pod krzewostany najważniejszych odmian wierzb plecionkarskich, kijowych i faszynowych
3.2.4. Technika badań przydatności terenu pod uprawę wikliny
4. Agrotechnika
4.1. Zasady uprawy gleby
4.1.1. Uprawa półnieużytków
4.1.2. Uprawa gruntów połąkowych i popastwiskowych
4.1.3. Uprawa gruntów silnie zachwaszczonych
4.1.4. Uprawa gleby po zlikwidowanych plantacjach wikliny
4.1.5. Wyrównanie terenu pod plantację wikliny
4.1.6. Przygotowanie gleby na gruntach uprawnych
4.1.7. Przedplony
4.1.8. Orka głęboka i jej znaczenie dla przyszłej plantacji
4.2. Rozmnażanie wikliny
4.2.1. Jakość i ilość materiału rozmnożeniowego
4.2.2. Przygotowanie wikliny do produkcji zrzezów
4.2.3. Wymagania techniczno-użytkowe zrzezów
4.2.4. Technika produkcji zrzezów
4.2.5. Kąpiel dezynfekcyjna i znakowanie zrzezów
4.2.6. Przechowywanie zrzezów
4.3. Zakładanie plantacji wikliny
4.3.1. Dobór więźby sadzenia
4.3.2. Przestrzenne zagospodarowanie plantacji
4.3.3. Wyznaczanie rzędów sadzenia
4.3.4. Organizacja sadzenia zrzezów
4.3.5. Terminy sadzenia zrzezów
4.4. Nawożenie mineralne plantacji wikliny
4.4.1. Wymagania pokarmowe i potrzeby nawozowe wikliny
4.4.2. Podstawowe grupy nawozów mineralnych
4.4.3. Pełne nawożenie mineralne krzewostanów wiklinowych
4.4.4. Nawożenie plantacji w zależności od wieku krzewostanu
4.5. Pielęgnowanie plantacji wikliny
4.5.1. Narzędzia ręczne i sprzęt mechaniczny
4.5.2. Metody walki z chwastami na plantacjach wikliny
5. Ochrona plantacji
5.1. Szkodniki owadzie na plantacjach wikliny i sposoby ich zwalczania
5.1.1. Wiadomości ogólne
5.1.2. Rozwój owadów
5.1.3. Systematyczny przegląd ważniejszych szkodników
5.1.4. Zabiegi profilaktyczne dla ochrony plantacji wikliny przed szkodliwymi owadami
5.1.5. Uwagi o zwalczaniu szkodliwych owadów
5.2. Występowanie i zwalczanie chorób plantacji wikliny
5.2.1. Symptomy chorobowe parcha wierzbowego i zgorzeli pędów wierzbowych
5.2.2. Warunki rozwoju parcha wierzbowego i zgorzeli pędów wierzbowych oraz możliwości zapobiegania tym chorobom
5.2.3. Chemiczne środki do zwalczania głównych chorób plantacji wikliny
5.2.4. Zasady prawidłowego użytkowania fungicydów na plantacjach wikliny
5.2.5. Technika i warunki stosowania fungicydów na plantacjach wikliny
5.3. Zjawiska atmosferyczne szkodliwe dla produkcji wikliny
5.3.1. Długotrwała posucha
5.3.2. Nadmierne opady i zalewy
5.3.3. Przymrozki i mrozy
5.3.4. Gradobicie
6. Użytkowanie plantacji
6.1. Pozyskanie wikliny na plantacjach
6.1.1. Okres wycinki prętów wiklinowych
6.1.2. Narzędzia do wycinki wikliny
6.1.3. Konserwacja  sprzętu eksploatacyjnego
6.1.4. Technika wycinki wikliny
6.1.5. Wiązanie wyciętej wikliny
6.1.6. Magazynowanie wikliny przy plantacjach
6.1.7. Wpływ metod pracy przy eksploatacji wikliny na jakość surowca
6.1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wycince wikliny
6.1.9. Ocena plonu
6.1.10. Sortowanie wikliny  zielonej
6.1.11. Kontraktacja  i skup wikliny
6.2. Transport i składowanie wikliny
6.2.1. Rodzaje transportu i organizacja pracy
6.2.2. Składowanie wikliny świeżej
6.2.3. Przechowywanie wikliny do moczarkowania i pędzenia
6.2.4. Przechowywanie wikliny do przerobu
7. Doświadczalnictwo
7.1. Cel i rodzaje doświadczeń oraz demonstracji polowych
7.2. Zasady i technika zakładania doświadczeń
7.3. Prace pielęgnacyjne i zbiór wyników doświadczeń
8. Zagadnienia ekonomiczne związane z uprawą wikliny
8.1. Wydajność i trwałość krzewostanów
8.1.1. Przyrodnicze czynniki wpływające na wydajność i trwałość krzewostanów
8.1.2. Agrotechniczne czynniki wpływające na wydajność i trwałość krzewostanów
8.2. Zasady sporządzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej uprawy wikliny
8.2.1. Założenia techniczno-ekonomiczne
8.2.2. Projekt techniczny na założenie plantacji wikliny
8.2.3. Sporządzanie kosztorysów zakładania i prowadzenia plantacji wikliny
8.2.4. Dokumentacja techniczno-produkcyjna
9. Perspektywy rozwoju uprawy wikliny

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 6 z 7 Następny Następny
Kategoria Wikliniarstwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range