Użytkowanie lasu w drzewostanach poklęskowych

Cena: 32,00 zł

(Cena netto: 30,48 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Użytkowanie lasu w drzewostanach poklęskowych
Autor: Dieter Franciszek Giefing
Wydawca: UP Poznań
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 113
Wymiary: 168x238 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7160-780-6

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

W monografii "Użytkowanie lasu w drzewostanach" poklęskowych podjęto problematykę tematu, omówiono szkody powstające w lasach wskutek czynników abiotycznych i biotycznych, metody usuwania skutków klęsk żywiołowych
o coraz gwałtowniejszym przebiegu oraz technologie pozyskiwania drewna w drzewostanach objętych klęską. Książka w istotny sposób uzupełnia lukę w krajowej i zagranicznej literaturze przedmiotu. Dużym jej walorem jest przedstawienie zagadnień zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej, wzbogacone spostrzeżeniami i uwagami Autora wynikającymi z długoletniej i wieloaspektowej praktyki oraz kontaktów z osobami i instytucjami zajmującymi się leśnictwem w Polsce i za granicą.
Z recenzji prof. dr. hab. Wojciecha Gila

Przedmowa
1.    Wstęp
2.    Klasyfikacja klęsk żywiołowych i ekologicznych
    2.1.    Wprowadzenie
    2.2.    Typy klęsk żywiołowych
        2.2.1.    Przyczyny klęski
        2.2.2.    Klęski wywołane huraganowymi wiatrami - wiatrołomy i wiatrowały
        2.2.3.    Klęski wywołane okiścią - śniegołomy
        2.2.4.    Pożary
        2.2.5.    Powodzie
        2.2.6.    Klęski ekologiczne
    2.3.    Rozmiar klęski
    2.4.    Intensywność (nasilenie) klęski
3.    Degradacja i deprecjacja surowca w drzewostanach poklęskowych
    3.1.    Wprowadzenie
    3.2.    Degradacja drewna w następstwie klęsk spowodowanych huraganowymi wiatrami
    3.3.    Degradacja drewna w drzewostanach uszkodzonych przez okiść
    3.4.    Degradacja drewna w drzewostanach uszkodzonych przez pożary
    3.5.    Degradacja drewna w drzewostanach dotkniętych powodzią
    3.6.    Degradacja drewna drzew zamierających
4.    Polityka i koncepcja usuwania skutków klęski
    4.1.    Założenia ogólne
    4.2.    Klęski lokalne
    4.3.    Klęski regionalne
    4.4.    Klęski o zasięgu ogólnokrajowym
    4.5.    Klęski globalne
5.    Procesy technologiczne pozyskiwania drewna zalecane do stosowania przy likwidacji skutków klęski
    5.1.    Założenia ogólne
    5.2.    Procesy technologiczne
    5.3.    Zasady, których należy przestrzegać przy pozyskiwaniu drewna w drzewostanach poklęskowych
    5.4.    Wydajność pracy i ergonomiczne aspekty jej realizacji
    5.5.    Technika pozyskiwania drewna w drzewostanach poklęskowych w zależności od naprężeń występujących w drewnie
    5.6.    Główne kryteria doboru i oceny procesów technologicznych pozyskiwania drewna
6.    Metody zagospodarowania i składowania drewna w lesie
    6.1.    Założenia ogólne
    6.2.    Niestandardowe metody przechowywania drewna
    6.3.    Metody krótkotrwałego przechowywania drewna w lesie
    6.4.    Metody długotrwałego przechowywania drewna w lesie
7.    Ochrona i zagospodarowanie rejonu klęski
8.    Podsumowanie
Literatura
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 74 z 75 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range
Drewno pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Drewno pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Drewno pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range
Wybrane problemy prawa leśnego