Wieloletnie rośliny energetyczne

Cena: 79,00 zł

(Cena netto: 75,24 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 7 dni

Tytuł: Wieloletnie rośliny energetyczne
Autor: Stefan Szczukowski, Józef Tworkowski, Mariusz Stolarski, Jacek Kwiatkowski, Michał Krzyżaniak, Waldemar Lajszner, Łukasz Graban
Wydawca: Multico
Rok wydania: 2012
Liczba stron: 156
Wymiary: 178x248mm
Okładka twarda
ISBN 978-83-7763-051-8

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Przewiduje się, że XXI wiek stanie się wiekiem biologii. Zwiększające się zapotrzebowanie na energię odnawialną, produkty biodegradowalne oraz konieczność rewitalizacji gospodarki wiejskiej sprawiły, że opracowanie produkcji biomasy jako wsadu dla wytworzenia bioenergii i bioproduktów stało się priorytetem w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Biomasa stopniowo będzie zastępować więc ropę naftową oraz inne paliwa kopalne.

W książce „Wieloletnie rośliny energetyczne" zostały zamieszczone wybrane informacje dotyczące:
• ogólnej charakterystyki roślin energetycznych
• ich biologii oraz agrotechniki
• energetycznych, środowiskowych i ekonomicznych aspektów produkcji biomasy z wieloletnich roślin energetycznych.

Wstęp
Ogólna charakterystyka roślin energetycznych
1.1. Wieloletnie rośliny energetyczne, ich podział i produkcja w Polsce - Józef Tworkowski
1.2. Czynniki warunkujące produkcyjność roślin - Józef Tworkowski
Drzewa i krzewy
2.1. Zagadnienia ogólne - Stefan Szczukowski
2.2. Wierzba - Stefan Szczukowski
2.2.1. Charakterystyka botaniczna
2.2.2. Dobór gatunków i odmian
2.2.3. Wymagania klimatyczno-glebowe
2.2.4. Technologia uprawy
2.2.5. Produkcyjność
2.2.6. Aspekty środowiskowe uprawy Salix L.
2.2.7. Opłacalność uprawy
2.2.8. Energochłonność uprawy
2.3. Topola - Mariusz Stolarski
2.3.1. Charakterystyka botaniczna
2.3.2. Dobór gatunków i odmian
2.3.3. Wymagania klimatyczno-glebowe
2.3.4. Technologia uprawy
2.3.5. Produkcyjność
2.3.6. Opłacalność uprawy
2.3.7. Energochłonność uprawy
2.4. Robinia akacjowa - Mariusz Stolarski
2.4.1. Charakterystyka botaniczna
2.4.2. Dobór gatunków i odmian
2.4.3. Wymagania klimatyczno-glebowe
2.4.4. Technologia uprawy
2.4.5. Produkcyjność
2.4.6. Opłacalność uprawy
2.4.7. Energochłonność uprawy
Trawy
3.1. Zagadnienia ogólne - Mariusz Stolarski
3.2. Miskant - Mariusz Stolarski
3.2.1. Charakterystyka botaniczna
3.2.2. Dobór gatunków i odmian
3.2.3. Wymagania klimatyczno-glebowe
3.2.4. Technologia uprawy
3.2.5. Produkcyjność
3.2.6. Opłacalność uprawy
3.2.7. Energochłonność uprawy
3.3. Spartina preriowa - Michał Krzyżaniak
3.3.1. Charakterystyka botaniczna
3.3.2. Wymagania klimatyczno-glebowe
3.3.3. Technologia uprawy
3.3.4. Nawożenie
3.3.5. Zbiór
3.3.6. Produkcyjność
3.3.7. Właściwości fizykochemiczne
Byliny
4.1. Zagadnienia ogólne - Jacek Kwiatkowski
4.2. Ślazowiec pensylwański - Jacek Kwiatkowski
4.2.1. Charakterystyka botaniczna
4.2.2. Dobór gatunków i odmian
4.2.3. Wymagania klimatyczno-glebowe
4.2.4. Technologia uprawy
4.2.5. Produkcyjność
4.2.6. Opłacalność uprawy
4.2.7. Energochłonność uprawy
Biomasa i biopaliwa stałe
5.1. Akty prawne - Józef Tworkowski
5.2. Terminologia, definicje, określenia - Waldemar Lajszner
5.3. Pobieranie i przygotowanie prób do analiz - Łukasz Graban
5.3.1 Pobieranie prób biomasy stałej
5.3.2 Przygotowanie próbki ogólnej i próbki laboratoryjnej
5.4. Metody oznaczeń - Łukasz Graban
5.4.1 Oznaczanie wilgotności
5.4.2 Oznaczanie zawartości popiołu
5.4.3 Oznaczanie wilgotności, części lotnych, węgla związanego oraz całkowitej zawartości popiołu za pomocą analizatora termograwimetrycznego
5.4.4 Oznaczanie zawartości węgla, wodoru i siarki
5.4.5 Oznaczanie zawartości azotu
5.4.6 Oznaczanie zawartości chloru
5.4.7 Obliczanie zawartości tlenu
5.4.8 Oznaczania gęstości właściwej i nasypowej
5.4.9 Oznaczanie wartości opałowej górnej
5.4.10 Obliczanie wartości opałowej dolnej
5.4.11 Określanie współczynnika jakości paliwa
Literatura

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 19 z 30 Następny Następny
Kategoria Biomasa

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range