Wózki jezdniowe podnośnikowe

Cena: 39,90 zł

(Cena netto: 38,00 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

W książce przedstawiono w sposób usystematyzowany wymagania odnoszące się do eksploatacji wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów prawnych i norm. Umieszczone informacje reprezentują stan prawny na dzień 01.01.2006 r.

Książka adresowana jest przede wszystkim do osób zatrudnionych na stanowisku konserwatora wózków bądź ubiegających się o uzyskanie odpowiednich uprawnień. Książka może być też cenną pomocą dla wszystkich osób związanych zawodowo z eksploatacją wózków jezdniowych.

OD AUTORÓW

1. Prawo polskie a wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
2. Dozór techniczny – ustawa o dozorze technicznym
2.1. Działania dozoru technicznego
2.2. Jednostki dozoru technicznego
2.3. Formy dozoru technicznego wózków
2.4. Prawa ustawowe inspektora
2.5. Protokół i decyzja
2.6. Przepisy karne
3. Rodzaje, cel, zakres i terminy badań technicznych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia
3.1. Rodzaje badań technicznych wózków
3.2. Cel i zakres badań technicznych wózków
3.3. Terminy badań technicznych wózków
4. Konserwator wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia. Zaświadczenie kwalifikacyjne. Wymagania
4.1. Zaświadczenia kwalifikacyjne
4.2. Wymagania stawiane kandydatowi na konserwatora wózków
4.3. Szczegółowa tematyka egzaminacyjna
4.3.1. Zagadnienia ogólne związane z dozorem technicznym
4.3.2. Zespoły i elementy wózków jezdniowych podnośnikowych
4.3.2.1. Część mechaniczna
4.3.2.2. Część elektryczna
4.3.3. Część praktyczna egzaminu
4.4. Kategorie uprawnień do konserwacji wózków jezdniowych podnośnikowych
4.5. Dodatkowe świadectwa kwalifikacyjne
5. Obsługujący (kierowca-operator) wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia
5.1. Wymagania prawa polskiego
5.2. Kwalifikacje. Uprawnienia i zezwolenia imienne
5.3. Uprawnienia do obsługi wózków wydawane przez UDT
5.4. Kategorie uprawnień do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wydawanych przez organa UDT
5.5. Podstawowe obowiązki obsługującego wózek
6. Obowiązki użytkownika wózka jezdniowego podnośnikowego a obowiązki konserwatora
6.1. Obowiązki eksploatującego wózek
6.1.1. Wymagania stawiane przez UDT
6.2. Obowiązki konserwatora wózka
7. Dziennik konserwacji wózka. Szczegółowe zasady prowadzenia
8. Prawo Unii Europejskiej dotyczące umieszczania na rynku Unii wyrobów (w tym wózków jezdniowych podnośnikowych)
8.1. Pojęcia podstawowe. Odpowiedzialność wytwórcy wózka
8.2. Nadzór rynku
8.3. Import wózków jezdniowych podnośnikowych. Obowiązki importera
8.3.1. Import wózków (nowych i używanych) na rynek Unii z krajów trzecich
8.3.2. Import wózków używanych z terenu Unii Europejskiej do Polski
9. Tryb wykonywania czynności poprzedzających wystawienie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację wózka
9.1. Dokumentacja. Przeprowadzane czynności
9.2. Tryb wykonywania czynności poprzedzających wystawienie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację wózka po raz pierwszy umieszczanego na rynku Unii Europejskiej z zamiarem jego eksploatacji
9.2.1. Dokumentacja składana do oddziału UDT
9.2.2. Czynności przeprowadzane przez inspektora UDT
9.3. Tryb wykonywania czynności poprzedzających wystawienie pierwszej decyzji zezwalającej na eksploatację wózka po raz kolejny umieszczanego na rynku Unii Europejskiej z zamiarem jego eksploatacji
9.3.1. Wózek, dla którego przeprowadzono ocenę zgodności (w rozumieniu dyrektyw Nowego Podejścia)
9.3.1.1. Dokumentacja składana do oddziału UDT
9.3.1.2. Czynności przeprowadzane przez inspektora UDT
9.3.2. Wózek, dla którego nie przeprowadzono oceny zgodności (w rozumieniu dyrektyw Nowego Podejścia)
9.3.2.1. Dokumentacja składana do oddziału UDT
9.3.2.2. Czynności przeprowadzane przez inspektora UDT
9.3.3. Próby funkcjonowania wózka. Zakres i sposób przeprowadzenia
10. Tryb wykonywania badań okresowych i doraźnych wózków jezdniowych podnośnikowych
10.1. Ogólny opis badań
10.2. Tryb wykonywania badań okresowych wózków podnośnikowych
10.2.1. Cel i zakres badań
10.2.2. Czynności przeprowadzane przez inspektora UDT
10.2.3. Zakres i sposób przeprowadzania prób
10.3. Tryb wykonywania badań doraźnych wózków podnośnikowych
10.3.1. Badania doraźne eksploatacyjne
10.3.1.1. Cel i zakres badań
10.3.1.2. Dokumentacja składana do oddziału UDT
10.3.1.3. Czynności przeprowadzane przez inspektora UDT
10.3.2. Badania doraźne kontrolne
10.3.2.1. Cel i zakres badań
10.3.2.2. Czynności przeprowadzane przez inspektora UDT
10.3.3. Tryb wykonywania badań doraźnych powypadkowych i poawaryjnych
11. Naprawa i modernizacja wózków jezdniowych podnośnikowych
11.1. Uprawnienia do napraw i/lub modernizacji
11.2. Uzgadnianie naprawy/modernizacji wózków
12. Platformy robocze. Podnoszenie osób za pomocą wózków jezdniowych podnośnikowych
12.1. Zastosowanie platform roboczych w wózkach
12.2. Dokumentacja pracy wózka z platformą
12.3. Platformy na wózkach w Unii Europejskiej
13. Zasilanie wózka gazem LPG i CNG
13.1. Zastosowanie gazu w wózkach
13.1.1. Gaz płynny LPG
13.1.1.1. Właściwości gazu
13.1.1.2. Butle gazowe
13.1.2. Gaz ziemny. CNG
13.2. Montaż instalacji gazowej
13.2.1. Modernizacja
13.2.2. Wymagania norm
13.2.3. Wymagania dotyczące pojazdów
14. Układ elektryczny wózka. Wymagania bezpieczeństwa
14.1. Elektronika w układach elektrycznych
14.2. Kontrola obciążenia w wózkach podnośnikowych
14.2.1. Wymagania prawne
14.2.2. Kontrola obciążenia w wózkach niespecjalizowanych
14.2.3. Kontrola obciążenia w wózkach specjalizowanych
14.2.3.1. Wózki z osobą podnoszoną wraz z ładunkiem
14.2.3.2. Wózki z wysięgnikiem
15. Pomiary elektryczne wózków. Wymagania
15.1. Wymagania ogólne
15.2. Wykonywanie pomiarów elektrycznych wózka
15.2.1. Oględziny
15.2.2. Próby
15.2.2.1. Wymagania ochrony
15.2.2.2. Przeprowadzanie pomiarów w oparciu o normy
15.2.2.3. Pomiary wózków użytkowanych w strefach wybuchowych
15.3. Terminy i zakres wykonywania okresowych pomiarów elektrycznych
16. Rodzaje i podział wózków jezdniowych podnośnikowych
16.1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia
16.1.1. Podstawowe definicje (wg PN-EN 1726-1)
16.1.2. Wózki z fotelem dla obsługującego lub podestowe
16.1.3. Wózki prowadzone przez operatora pieszego
16.1.4. Wózki jezdniowe z wysięgnikiem
16.1.5. Wózki jezdniowe z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem
16.1.6. Uwagi końcowe
17. Podstawowe elementy konstrukcji i sterowania wózków jezdniowych podnośnikowych
17.1. Mechanizm podnoszenia
17.1.1. Maszt
17.1.2. Schematy kinematyczne mechanizmów podnoszenia
17.1.3. Wyposażenie konstrukcji masztu
17.1.4. Kontrola i konserwacja elementów masztu
17.1.5. Zęby wideł i karetki
17.1.6. Łańcuchy nośne mechanizmu podnoszenia i wolnego skoku
17.1.7. Łańcuchy rolkowe
17.1.8. Łańcuchy płytkowe
17.1.9. Zakończenia łańcuchów (cięgien nośnych)
17.1.10. Kryteria zużycia i dobór łańcuchów mechanizmów podnoszenia
17.1.11. Konserwacja łańcuchów
17.2. Układ hydrauliczny
17.2.1. Układy i wyposażenie hydrauliczne
17.2.1.1. Ciecze w układach hydraulicznych
17.2.1.2. Pompy i silniki hydrauliczne
17.2.1.3. Cylindry hydrauliczne
17.2.1.4. Urządzenia sterujące i regulacyjne
17.2.1.5. Akumulatory hydrauliczne
17.2.1.6. Przewody, złącza i przyłącza
17.2.1.7. Filtry i zbiorniki
17.2.1.8. Uszczelnienia
17.2.1.9. Układ hydrauliczny wózka
17.3. Układ kierowniczy
17.3.1. Sprawdzenie układu kierowniczego
17.4. Podwozie i związane z nim elementy
17.4.1. Układy hamulcowe
17.4.2. Dobór opon
17.5. Zasady doboru osprzętu dodatkowego
18. Najczęściej spotykane usterki eksploatacyjne
19. Typowe czynności konserwacyjne
19.1. Czynności poawaryjne lub powypadkowe konserwatora
20. Zagrożenia przy pracach konserwacyjnych
20.1. Eliminowanie zagrożeń powstałych przy pracy konserwatora
AKTY PRAWNE ODNIESIENIA
POLSKIE NORMY BEZPOŚREDNIO ZWIĄZANE Z WÓZKAMI PODLEGAJĄCYMI DOZOROWI TECHNICZNEMU

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 16 z 31 Następny Następny
Kategoria Maszyny i urządzenia

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)