Wśród śniegów i bagien tajgi

Produkt niedostępny
Tytuł: Wśród śniegów i bagien tajgi
Autor: oprac. Józef Broda
Wydawca: UP Poznań
Rok wydania: 2004
Liczba stron: 833
Wymiary: 164x240 mm
Okładka miękka
ISBN 83-7160-370-3
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt
„Wśród śniegów i bagien tajgi" to poruszająca książka-dokument. Przedstawia mało znane, tragiczne dzieje leśników z dawnych polskich ziem wschodnich, deportowanych w 1940 roku w głąb Związku Radzieckiego. W opracowaniu zebrano 50 obszernych, rzeczowych relacji opisujących wywiezienie i warunki pobytu na „nieludzkiej ziemi". Niektóre opisy to niemal scenariusze filmowe przedstawiające w szczegółach i bardzo plastycznie trudną codzienność zesłańców.
Wydanie wspomnień uznaliśmy za społeczny i obywatelski obowiązek, aby po tym pokoleniu leśników pozostało trwałe świadectwo i pamięć. Należy podkreślić, że nie żyje już co najmniej dwie trzecie autorów prezentowanych relacji. Gdy zabraknie pozostałych, nie będzie świadków tamtych czasów i dziejów.
 
Prezentowana praca to książka-dokument, gdyż oprócz relacji zawiera liczne mapki przeglądowe opracowane przez autora. Ponadto każde wspomnienie zilustrowano dodatkowo odpowiednimi wycinkami mapek i szkicami sytuacyjnymi przedstawiającymi lokalizację miejsc zesłania. Istotny jest także zamieszczony na końcu indeks występujących w pracy nazw geograficznych. Ważną rolę uzupełniającą spełniają też aneksy, przypisy oraz zamieszczone w tekście reprodukcje dokumentów, fotografie i ilustracje (pochodzące ze zbiorów autorów, Instytutu Pamięci Narodowej i Ośrodka KARTA).
Omawiana książka powstała z inicjatywy prof. dr. Józefa Brody, przewodniczącego Komisji Historii Leśnictwa przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Leśnego. Przez wiele lat gromadził on pisemne relacje wspomnieniowe leśników-sybiraków. Bardzo starannie przygotował je do druku, uzupełniając dokumentacją kartograficzną i ilustracjami, a całość zaopatrzył w obszerne wprowadzenie przedstawiające struktury i mechanizm działania stalinowskiego systemu karno-represyjnego w okresie poprzedzającym masowe deportacje ludności polskiej z ziem wschodnich.
Spis treści
 
Przedmowa 
Wstęp
CZĘŚĆ 1
W TRYBACH STALINOWSKIEGO SYSTEMU Józef Broda
I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SYSTEMU KARNO-REPRESYJNEGO ZSRR W DWUDZIESTOLECIU 1930-1950
• Organy centralne ZSRR, którym podlegały sprawy wykorzystania pracy więźniów, przesiedleńców i zesłańców
• Łagry i kolonie pracy przymusowej podstawowym czynnikiem w rozbudowie radzieckiej gospodarki i eksploatacji bogactw naturalnych
II. ZSYŁKI POLSKICH JEŃCÓW WOJENNYCH Z WRZEŚNIA 1939 ROKU DO ŁAGRÓW ORAZ MASOWE DEPORTACJE LUDNOŚCI POLSKIEJ W GŁĄB ZSRR W LATACH 1940-1941
• Polscy jeńcy wojenni siłą roboczą w radzieckich łagrach (poprawczych obozach pracy)
• Cztery masowe deportacje ludności polskiej z terenów wschodnich II Rzeczypospolitej
III. LEŚNICY Z ZIEM WSCHODNICH OFIARAMI PIERWSZEJ DEPORTACJI LUDNOŚCI POLSKIEJ ORAZ ICH LOSY NA ZESŁANIU
• Wprowadzenie
• Rejony zesłań i ich charakterystyka
• Rodzaje zatrudnienia i warunki bytowe w osadach pracy przymusowej
• Choroby i śmiertelność wśród zesłańców
• Stosunek władz obozowych do Polaków przed układem i po układzie Sikorski-Majski (30 VII 1941)
• Różne drogi powrotu do ojczyzny
ANEKS
• „Trojki" dla Polaków
• Instrukcja o trybie przeprowadzania operacji wysiedlania antysowieckich elementów z Litwy, Łotwy i Estonii
• Warunki bytowe w carskiej i stalinowskiej katordze. Tabela porównawcza 
CZĘŚĆ 2
REJONIZACJA OBSZARÓW ZESŁAŃ I RELACJE DEPORTOWANYCH
I. PÓŁNOCNO-WSCHODNIA ROSJA EUROPEJSKA
A. Obwód Archangielsk 
• Genowefa Ratajowa 
• Piotr Mielnik 
• Kakaluk (imię nieznane) 
• Stefan Karpowicz 
• Antoni Wysocki-Borejsza 
• Nodzyński (imię nieznane) 
• Marceli Andrzej Bogusz 
• Witold Grodzki
• Siemaszkiewicz (imię nieznane)
B. Obwód Wołogda 
• Ryszard Sierpiński 
• Stanisław Czaiński 
• Piotr Bortnik
• Jadwiga Pytlarzowa (z domu Bortnik) 
• Bolesław Szczepan Latawiec 
• Bronisław Woźniak
II. ŚRODKOWY I POŁUDNIOWY URAL - STRONA ZACHODNIA
A. Obwód Kirów 
• Karol Kulman
B. Obwód Perm (Mołotow) 
• Alfons Antoniak 
• Stanisław Kulczycki 
• Ludwik Konarski 
• Wincenty Zarychta
C. Obwód Orenburg (Czkałow) 
• Piotr Bodnar
III. SYBERIA POŁUDNIOWO-ZACHODNIA
A. Obwód Swierdłowsk 
• Piotr Opałka
B. Obwód Tiumeń
• Krystyna Dymowska (z domu Medwecka)
C. Obwód Omsk 
• Roman Zajączkowski 
• Aniela Kamińska 
• Alfred Sołtysik
D. Obwód Tomsk 
• Jerzy Kirsz
IV. SYBERIA POŁUDNIOWO-WSCHODNIA I KRAJ AŁTAJSKI
A. Kraj Krasnojarski - część południowa 
• Stanisław Nowak
• Władysław Swedus
B. Obwód Irkuck 
• Jan Rębisz 
• Mateusz Poniatowski 
• Jan Księżniak
• Władysław Czesław Juszczak 
• Zambrzycki (imię nieznane) 
• Ryszard Żywno
C. Obwód Kemerowo 
• Aleksander Szpakowicz 
• Antoni Jagielski 
• Ludwik Parowicz
D. Obwód Barnauł (Kraj Ałtajski) 
• Marian Kowalski 
• Stanisław Kwapiszewski 
• Antoni Parczewski
• Jerzy Korpetta
V. PÓŁNOCNY KAZACHSTAN I POŁUDNIOWY URAL - STRONA WSCHODNIA
A. Obwody Kokczetaw i Celinograd (północny Kazachstan) 
• Wacław Reguliński
B. Obwód Czelabińsk (Ural Południowy) 
• Teofil Bogumił Hajos
• Zygmunt Zagórski
VI. ŁAGRY (POPRAWCZE OBOZY PRACY)
A. Korni ASRR (północno-wschodnia część Rosji Europejskiej) • • Stefan Dawid
• Paweł Lewkowicz
• Paweł Reguliński
• Witold Bujak
B. Kraj Krasnojarski - część północna 
• Edward Sietko-Sierkiewicz
 
Nazwiska deportowanych leśników - bohaterów relacji 
Spis map
Indeks nazw geograficznych
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 17 z 21 Następny Następny
Kategoria Inne

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)