Wybrane zagadnienia z hydrotermicznej obróbki drewna w zadaniach

Bestseller

Cena: 21,00 zł

(Cena netto: 20,00 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Wybrane zagadnienia z hydrotermicznej obróbki drewna w zadaniach 
Autor: Dobrowolska Ewa, Kurowska Agnieszka
Wydawca: SGGW
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 104
Wymiary: 210x288mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7583-698-1
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Wybrane zagadnienia z hydrotermicznej obróbki drewna w zadaniach to skrypt przeznaczony głównie dla studentów Wydziału Technologii Drewna jako pomoc dydaktyczna w przygotowaniach do ćwiczeń, zajęć laboratoryjnych obejmujących swym zakresem hydrotermiczną obróbkę drewna i procesy jej pokrewne.

 
Hydrotermiczna obróbka drewna stanowi jeden z istotnych etapów procesu przerobu drewna. W zależności od rodzaju sortymentów i wytwarzanych z nich wyrobów, drewno poddawane jest nawilżaniu, warzeniu, parzeniu, suszeniu, klimatyzowaniu. Metody hydrotermicznej obróbki drewna znane są od lat. Zmieniają się natomiast urządzenia, optymalizowane są przebiegi procesów obróbki, najczęściej w zależności od gatunku, wilgotności, gęstości drewna, wymiarów sortymentów itp. Zasadniczym celem hydrotermicznej obróbki jest pozyskanie drewna, jak również materiałów drzewnych o wilgotności umożliwiającej dalszy ich przerób bądź użytkowanie.
 
Skrypt Wybrane zagadnienia z hydrotermicznej obróbki drewna w zadaniach składa się z trzech zasadniczych części:
 
W pierwszej części przedstawiono podstawowe zagadnienia teoretyczne z obszaru hydrotermicznej obróbki drewna. Omówiono najważniejsze metody obróbki. Szczególną uwagę skupiono na suszeniu drewna, zważywszy na fakt, że jest to nieodzowny etap licznych procesów technologicznych przerobu drewna. 
 
W drugiej części skryptu przedstawiono przykładowe rozwiązania zadań obejmujących swą problematyką m.in. zmiany parametrów powietrza, a następnie parametrów suszenia drewna. 
 
W celu utrwalenia nabytych umiejętności w trzeciej części skryptu zamieszczono zadania do samodzielnego rozwiązania o zróżnicowanym stopniu trudności, począwszy od najprostszych, dotyczących określania właściwości powietrza a skończywszy na zadaniach stanowiących połączenie wielu zjawisk zachodzących w trakcie hydrotermicznej obróbki drewna.
 
Uzupełnienie części teoretycznej stanowią tabele i wykresy ilustrujące zależności między parametrami powietrza, jak również parametrami powietrza a wybranymi właściwościami drewna.
Wstęp 
Wykaz symboli
Wybrane stałe fizyczne przyjęte w obliczeniach przykładowych zadań
Część I. Teoria 
1. Hydrotermiczna obróbka drewna 
2. Suszenie drewna 
Część II. Przykładowe rozwiązania zadań 
1. Parametry powietrza 
2. Ogrzewanie i oziębianie powietrza 
3. Nawilżanie powietrza 
4. Mieszanie powietrza 
5. Suszenie drewna 
Część III. Zadania do samodzielnego rozwiązania 
Tabele 
Wykresy 
Spis najważniejszych wzorów
Literatura 
Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 9 z 9
Kategoria Suszenie drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)