Wypadki nie tylko pracownicze - Vademecum BHP w praktyce

Cena: 39,90 zł

(Cena netto: 38,00 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 7 dni

Tytuł: Wypadki nie tylko pracownicze - Vademecum BHP w praktyce
Autor: Roman Majer
Wydawca: Zacharek Dom Wydawniczy
Rok wydania: 2009, Wydanie I
Liczba stron: 226
Wymiary: 144x206 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-62167-01-2

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

"Wypadki nie tylko pracownicze - Vademecum BHP w praktyce" to książka wydana w cyklu "BHP w praktyce".

Jednym z najważniejszych obowiązków pracodawcy jest zapewnienie ochrony zdrowia i życia pracowników. Pomimo dbałości o właściwe i zgodne z prawem warunki pracy dochodzi do nieszczęśliwych zdarzeń, jakimi są wypadki przy pracy. Istotna jest zatem znajomość obowiązków związanych z postępowaniem w sytuacjach zgłaszania wypadków przy pracy przez pracodawcę, pracownika czy służbę BHP.
Autor książki omawia sposób postępowania w razie wypadku, tryb w jakim jest powoływany w zakładzie zespół powypadkowy oraz jego zadania - a w szczególności: opracowanie dokumentacji powypadkowej i sposób wypełniania innych wymaganych prawem dokumentów.
"Wypadki nie tylko pracownicze - kompendium wiedzy" stanowi kompleksowe opracowanie związane z problematyką zdarzeń wypadkowych w miejscu pracy1 z uwzględnieniem wypadku osoby będącej pod opieką szkoły, wypadków powstałych w szczególnych sytuacjach oraz wypadku rolnika. Zawiera aktualne definicje związane z opisywanymi zagadnieniami, podstawowe informacje o rodzajach świadczeń przysługujących poszkodowanym lub osobom uprawnionym do odbioru świadczeń oraz warunki nabywania prawa do świadczeń i tryb ich przyznawania.
Książka może być podręcznikiem dla służb BHP. poradnikiem dla pracodawców i pracowników oraz przewodnikiem dla wszystkich zainteresowanych sprawami związanymi z wypadkami przy pracy.

Dzięki tej książce:

• poznasz aktualne przepisy dotyczące postępowania powypadkowego
• zdobędziesz praktyczną wiedzę, jak przeprowadzić dochodzenie powypadkowe zgodnie z polskim prawem
• znajdziesz gotowe wzory pism wymaganych na każdym etapie postępowania powypadkowego
• poznasz swoje prawa oraz wskazówki, w jaki sposób możesz ich dochodzić w sądzie

Roman Majer jest cenionym specjalistą i konsultantem ds. BHP. Obecnie z jego usług korzysta wiele polskich przedsiębiorstw. Doradza w zakresie organizacji i metod pracy przy stanowiskach, na których występują czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia. Jego talent do swobodnej komunikacji w omawianiu i wdrażaniu przepisów BHP w firmach i instytucjach zaowocował wydaniem serii praktycznych poradników dla wszystkich związanych zawodowo z tematyką BHP.

Spis treści:
Wstęp
Rozdział 1: Wypadek przy pracy
I. I Nagłość zdarzenia
1.2 Przyczyna zewnętrzna
1.2.1 Nadmierny wysiłek
1.2.2 Dyskopatia L4-L5 i L5-S1. Zmiany zwyrodnieniowe kręgosłupa
1.2.3 Emocje
1.2.4 Stres
1.2.5 Zawał
1.2.6 Badania lekarskie
1.3 Związek z pracą
1.3.1 Sposób wykonywania Obowiązków
1.4 Rodzaje wypadków
1.4.1 Wypadek śmiertelny
1.4.2 Ciężki wypadek
1.4.3 Zbiorowy wypadek
Rozdział 2: Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy co do świadczeń określonych w ustawie
2.1 Wypadki podczas zajęć integracyjnych w ramach wyjazdów szkoleniowych
Rozdział 3: Postępowanie powypadkowe
3.1 Czynności po zaistnieniu wypadku przy pracy
3.1.1 Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy
3.1.2 Zawiadomienie o wypadku (poszkodowany)
3.1.3 Zabezpieczenie miejsca wypadku
3.1.4 Zgłoszenie wypadku przy pracy (PIP, prokuratura - dotyczy wypadków śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych)
3.1.5 Powołanie zespołu powypadkowego
3.2 Postępowanie zespołu powypadkowego
3.3 Sporządzenie protokołu powypadkowego
3.3.1 Rola Państwowej Inspekcji Pracy
3.3.2 Doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu lub jego rodzinie
3.3.3 Odmowa przeprowadzenia postępowania powypadkowego
3.3.4 Kontrola prawidłowości ustaleń zespołu powypadkowego
3.3.5 Polecenie powypadkowe
3.3.6 Zarejestrowanie wypadku
3.4 Sporządzenie karty statystycznej GUS
3.4.1 Procedura postępowania w przypadku statystycznej karty wypadków przy pracy
3.4.2 Model wypadku wg EUROSTAT
3.4.3 Wypełnianie
Rozdział 4: Wypadek podczas strajku
Rozdział 5: Wypadek osoby niepełnosprawnej
Rozdział 6: Wypadek pracownika tymczasowego
Rozdział 7: Wypadki z tytułu ubezpieczenia - wypadek przy pracy świadczonej na innej podstawie niż stosunek pracy
7.1 Postępowanie powypadkowe
7.1.1 Zgłoszenie
7.1.2 Postępowanie powypadkowe
7.2 Sporządzenie karty wypadku
7.2.1 Zapoznanie z kartą wypadku
7.2.2 Sporządzenie karty statystycznej GUS
7.2.3 Dokumenty związane z wypadkiem z tytułu ubezpieczenia - podsumowanie
7.3 Wypadek pracodawcy
7.4 Wypadki członków rządu (PREMIERA - MINISTRÓW)
Rozdział 8: Świadczenia wypadkowe z tytułu: wypadku przy pracy, wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, wypadku w okresie ubezpieczenia wypadkowego - wypadek przy pracy świadczonej na innej podstawie niż stosunek pracy
8.1 Wystawienie do ZUS
8.2 Zasiłek chorobowy
8.3 Świadczenie rehabilitacyjne
8.4 Zasiłek wyrównawczy
8.5 Jednorazowe odszkodowanie
8.6 Renty:
8.6.1 Renta rodzinna wypadkowa
8.6.2 Renta szkoleniowa
8.7 Dodatki
8.8 Pokrycie kosztów leczenia
8.9 Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy od Pracodawcy wynikające z Kodeksu Pracy dla pracowników świadczących pracę
8.10 Podsumowanie - przysługiwanie świadczeń
Rozdział 9: Dochodzenie od pracodawcy na podstawie prawa cywilnego roszczeń związanych z wypadkiem przy pracy
9.1 Powództwo cywilne
9.2 Zadośćuczynienie
9.3 Wniosek o odszkodowanie
9.3.1 Kolejność postępowania
9.3.2 Skuteczność dochodzenia roszczeń uzupełniających
9.4 Termin przedawnienia roszczeń z tytułu wypadku przy pracy
9.4.1 Termin przedawnienia roszczeń związanych z chorobą zawodową
Rozdział 10: Wypadek W drodze do pracy i z pracy
10.1 Obowiązki po zaistnieniu wypadku
10.2 Zgłoszenie wypadku
10.3 Sporządzenie karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy
10.4 Świadczenia z tytułu wypadku w drodze
10.4.1 Świadczenia bez wyczekiwania
10.4.2 Świadczenie rehabilitacyjne
10.4.3 Podstawa wymiaru i wysokość świadczenia
10.4.4 Renta z tytułu niezdolności do pracy
10.4.5 Świadczenia - podsumowanie
Rozdział 11: Wypadki powstałe w szczególnych okolicznościach
11.1 Procedura postępowania: postępowanie w sprawie świadczeń
11.2 Świadczenia z tytułu wypadku
11.2.1 Podsumowanie
11.2.2 Nieprzysługiwanie świadczeń
Rozdział 12: Wypadek osoby pozostającej pod opieką szkoły i placówki (ucznia)
12.1 Postępowanie powypadkowe
12.1.1 Zatwierdzenie protokołu powypadkowego
Rozdział 13: Wypadek studenta
13.1 Postępowanie zespołu powypadkowego
13.1.1 Sporządzenie protokołu powypadkowego
13.1.2 Zatwierdzenie protokołu powypadkowego
13.1.3 Zarejestrowanie wypadku
13.1.4 Sporządzenie karty statystycznej GUS
13.2 Świadczenia z tytułu wypadku studenta
Rozdział 14: Wypadki przy pracy rolniczej
14.1 Dochodzenie powypadkowe
14.1.1 Obowiązki poszkodowanego lub osoby zgłaszającej
14.1.2 Obowiązki Podmiotu KRUS
14.2 Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku
14.3 Dokumentacja wypadku
14.3.1 Sporządzenie protokołu powypadkowego
14.4 Świadczenia wypadkowe
14.4.1 Jednorazowe odszkodowanie za wypadek przy pracy rolniczej
14.4.2 Zasiłek chorobowy
Rozdział 15: Wybrane przepisy prawne
Rozdział 16: Załączniki
Załącznik 1: Akta wypadku (strona tytułowa)
Załącznik 2: Zawiadomienie o wypadku (poszkodowany)
Załącznik 3: Zgłoszenie wypadku przy pracy (PIP. prokuratura - dotyczy wypadków śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych)
Załącznik 4: Powołanie zespołu powypadkowego
Załącznik 5: Szkic, fotografia miejsca zdarzenia (w razie potrzeby)
Załącznik 6: Wyjaśnienia poszkodowanego
Załącznik 7: Informacje od świadka wypadku (świadków)
Załącznik 8: Oświadczenie poszkodowanego - wypadek przy pracy
Załącznik 9: Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku
Załącznik 10: Karta wypadku przy pracy
Załącznik 11: Karta wypadku w drodze do pracy lub z pracy
Załącznik 12: Oświadczenie poszkodowanego - wypadek w drodze
Załącznik 13: Polecenie powypadkowe
Załącznik 14: Skierowanie pracownika do ZUS
Załącznik 15: Rejestr wypadków
Załącznik 16: Statystyczna karta wypadku
Rozdział 17: Literatura

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 4 z 11 Następny Następny
Kategoria BHP

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)