Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Grywałd kościół drewniany
Grywałd kościół drewniany
Dendrochronologia
Dendrochronologia
Ciesielstwo polskie
Ciesielstwo polskie

Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna

Produkt niedostępny

Tytuł: Zabytkowe budowle drewniane i stolarka architektoniczna wobec współczesnych zagrożeń
Autor: Praca zbiorowa pod redakcją Emanuela Okonia
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Rok wydania: 2005
Liczba stron: 378
Wymiary: 170x235mm
Okładka miękka
ISBN 83-231-1806-X

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Drewno, jeden z najstarszych używanych przez człowieka materiałów budowlanych, szczególnie w ostatnich latach bywa gwałtownie wypierane przez materiały nowoczesne, będące rezultatem dynamicznie rozwijających się nowych technologii. Jednak drewniane budowle nadal stanowią niesłychanie istotny element krajobrazu kulturowego nie tylko na terenie Polski, ale i całego świata. Czyż można sobie bowiem wyobrazić panoramę naszego kraju bez wspaniałych drewnianych kościołów na Podhalu czy domów z wystawkami na Żuławach. Zwłaszcza w okresie poszukiwania przez wielu tożsamości miejsca, nawiązanie do architektury określanej często mianem "rodzimej" czy "swojskiej" każe zwrócić baczną uwagę na drewniane dziedzictwo kulturowe. Jego wagę podkreśla realizowany pod egidą Rady Europy program - ?Kultura drewna" (Wooden Culture). Niestety, zasoby drewnianego dziedzictwa, z każdym rokiem ulegają degradacji i uszczupleniu. Przyczyny tego procesu tkwią nie tylko w ograniczonej trwałości tego budulca, w jego podatności na niszczące działanie czynników biologicznych, lecz wynikają zazwyczaj z działalności człowieka. Ostatnia dekada przyniosła w tym względzie nowe zagrożenia, a te z kolei rodzą nowe wyzwania. Nie tylko przed służbami konserwatorskimi, ale i przed władzami samorządowymi, społecznościami lokalnymi i indywidualnymi użytkownikami budowli zabytkowych. Od tego, czy będziemy umieli tym wyzwaniom sprostać, zależy to, co przekażemy następnym pokoleniom, a przede wszystkim przyszłość naszego drewnianego dziedzictwa.

Prezentowane artykuły stanowią zasadniczo plon międzynarodowej konferencji pod tym samym tytułem, która odbyła się w Toruniu w dniach 24-25 września 1999 roku. W jej toku interdyscyplinarny zespół autorów zaprezentował niezwykle szerokie i wielowątkowe podejście do spraw związanych z badaniami zabytków drewnianych oraz ich ochroną. W wielu wypadkach ukazują one nie tylko nowe możliwości poznawcze w stosunku do budownictwa drewnianego, ale w powiązaniu z rozwiniętymi już także na terenie Polski badaniami dendrochro-nologicznymi w znaczący sposób uzupełniają wiedzę o architekturze murowanej. Badania te przy wszystkich swych ograniczeniach metodologicznych, jawią się jako trwały komponent badań architektonicznych, i to nie tylko w stosunku do budowli z czasów średniowiecza.

Wstęp (Emanuel Okoń)
Einfuhrung (Emanuel Okoń)

1. Marian Kornecki
Drewniane kościoły w Polsce i ich zagrożenia
Holzkirchen in Polen und ihre Gefahrdung (Zusammenfassung)

2. Tadeusz Sadkowski
Stan i potrzeba badań nad drewnianą architekturą sakralną Polski Północnej
Forschungsstand und -postulate zum Thema: Sakrale Holzarchitektur Nord-polens (Zusammenfassung)

3. Rudolf von Ohsen
Historische Holzbauten in der landlichen Siedlung an unterer und mittlerer Weichsel
Zabytkowe budynki drewniane wiejskich aglomeracji osadniczych nad środkową i dolną Wisłą (streszczenie)

4. Alexander Konieczny
Drewno jako ważne źródło w kompleksowych badaniach architektonicznych budowli murowanych
Holz als wichtige Quelle bei den komplexen Bauuntersuchungen an Massiv-bauten (Zusammenfassung)

5. Marian Arszyński
Drewno jako budulec w Prusach krzyżackich - przyczynek do badań nad rolą drewna w budownictwie średniowiecznym
Das Holz als Baustoff im Ordensland Preuften - ein Beitrag żur Erforschung der Rolle des Holzes im mittelalterlichen Bauwesen (Zusammenfassung)

6. Ulrich Schaaf
Systemy ciesielskich znaków montażowych jako źródło wiedzy o warsztacie ciesielskim i autentycznej substancji zabytku na przykładzie Kościoła Pokoju w Świdnicy
Systeme der Abbundzeichen als Quelle żur Erforschung des Zimmerhandwerks und als Hilfsmittel żur Feststellung der Authentizitat der Bausubstanz darge-stellt am Beispiel der Friedenskirche Schweidnitz (Zusammenfassung)

7. Andrzej Zielski
Możliwości datowania metodą dendrochronologiczną drewna budowlanego w Polsce
Datierungsmóglichkeiten des Bauholzes mit Hilfe der dendrochronologischen Methode in Polen (Zusammenfassung)

8. Andrzej Zielski
Datowanie dendrochronologiczne drewna konstrukcyjnego z kościoła pw. św. Mikołaja w Gąsawie
Dendrochronologische Datierung des Konstruktionsholzes aus der Nikolauskirche in Gąsawa (Zusammenfassung)

9. Aleksander Jankowski
Drewniany kościół w Gąsawie. Uwagi o podwójnej konstrukcji ścian w architekturze sakralnej
Die Holzkirche in Gąsawa. Bemerkungen iiber die Doppelwandkonstruktion in der sakralen Architektur (Zusammenfassung)

10. Jochen G. Giintzel
Konigsschloft und Tirolerhaus im Dorf Erdmannsdorf. Uber traditionelle und "moderne" Dachdeckungen um 1840 in Schlesien
Zamek królewski i dom tyrolski we wsi Mysłakowice. O tradycyjnym i "modnym" sposobie krycia dachów na Śląsku około roku 1840 (streszczenie)

11. Marek R. Gogolin
Profilaktyka i interwencja - wybrane problemy konserwatorskie więźb dachowych
Pravention und Intervention - Ausgewahlte Probleme der Denkmalpflege bei den Dachwerken (Zusammenfassung)

12. Janusz Krawczyk
Charakterystyczne cechy zabytkowej stolarki drzwiowej i jej problematyka konserwatorska
Sondermerkmale der historischen Holzturen und ihre denkmalpflegerische Problematik (Zusammenfassung)

13. Irena Swaczyna, Paweł Kononiuk
Boazerie Domu Uphagena w Gdańsku - ich konstrukcja, stan zachowania i problematyka konserwatorska
Das Tafelwerk des Uphagenhauses in Danzig - Konstruktion, Erhaltungszu-stand und denkmalpflegerische Problematik (Zusammenfassung)

14. Jan Tajchman
Dawna stolarka okienna i jej problematyka konserwatorska wobec nowych zagrożeń
Historische Holzfenster und ihre denkmalpflegerische Problematik angesichts der neuen Bedrohungen (Zusammenfassung)

15. Jan Tajchroan, Jerzy Otrzšsek
Problem ochrony i konserwacji dawnej stolarki okiennej na przykładzie realizacji w zespole pałacowym Sanssouci w Poczdamie
Probleme des Schutzes und der Konserwerung historischer Holzfenster am Beispiel des Schlosses Sanssouci in Potsdam (Zusammenfassung)

16. Dominik Mączyński
Wady i zalety nowych okien
Vor-und Nachteile der modernen Fenster (Zusammenfassung)

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 12 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range