Zarys fizykochemii drewna

Cena: 29,00 zł

(Cena netto: 27,62 zł)


Mała ilość Towar jest w naszym magazynie
 w małej ilości

Tytuł: Zarys fizykochemii drewna 
Autor: Aleksander Dziurzyński 
Wydawca: UP w Poznaniu
Rok wydania: 2016 
Liczba stron: 102 
Wymiary: 168x240 mm 
Okładka miękka 
ISBN 978-83-7160-832-2 

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Zarys fizykochemii drewna to podręcznik przeznaczony głównie dla studentów wydziałów technologii drewna, ale mogą z niego korzystać również studenci papiernictwa i poligrafii. Jest napisany od podstaw, jednak wskazana jest u czytelnika znajomość chemii fizycznej z uwzględnieniem spektroskopii absorpcyjnej i termodynamiki.

Fizykochemia drewna jest nauką z pogranicza fizyki drewna i chemii drewna. Cechą odróżniającą fizykochemię drewna od innych nauk o drewnie (anatomii drewna, fizyki drewna, chemii drewna) jest szerokie stosowanie przez nią osiągnięć chemii fizycznej. Fizykochemia drewna jest cząstką chemii organicznej, tak jak chemia drewna jest cząstką chemii organicznej. Cechą charakterystyczną fizykochemii drewna, podobnie jak chemii fizycznej, jest szczególna dbałość o stosowanie matematyki – metody indukcyjno-dedukcyjnej.

Przedmowa           
Wykaz symboli        
1. Wstęp - metoda indukcyjno-dedukcyjna w rozwiązywaniu problemów fizykochemii drewna         
2. Oznaczanie zawartości ligniny w drewnie z użyciem jego wybranych właściwości fizycznych         
2.1. Uwagi ogólne         
2.2. Ciepło spalania drewna       
2.3. Absorbancja pasma 1515 (1510) cm-1 widma spektroskopowego w średniej podczerwieni (MIR)   
2.4. Inne wielkości fizyczne      
3. Gęstość i wytrzymałość na rozerwanie krystalitu celulozy 
3.1. Gęstość krystalitu celulozy       
3.2. Wytrzymałość na rozerwanie krystalitu celulozy   
4. Przejścia fazowe celulozy i reakcje chemiczne w drewnie wygrzewanym w temperaturach do 200°C     
4.1. Przejścia fazowe celulozy       
4.2. Reakcje chemiczne w drewnie wygrzewanym w temperaturach do f 200°C 
5. Obliczenia ciepła spalania celulozy i ligniny
5.1. Termochemia         
5.2. Ciepło spalania liczone wzorami Dulonga i Mendelejewa 
5.3. Metoda sumowania energii wiązań chemicznych  
5.3.1. Uwagi ogólne    
5.3.2. Obliczenia ciepła spalania celulozy  
5.3.3. Obliczenia ciepła spalania ligniny drewna świerku
5.4. Zależność między ciepłem spalania celulozy idealnej a stopniem jej polimeryzacji         
6. Entalpie wybranych reakcji chemicznych drewna   
6.1. Obliczenia entalpii pirolizy celulozy     
6.2. Obliczenia entalpii pirolizy ligniny drewna świerku  
6.3. Entalpia pirolizy drewna       
6.4.  Entalpie wybranych reakcji chemicznych drewna 
7. Równanie Katza - ciśnienie pęcznienia drewna na poziomie molekularnym          
8. Równanie Clapeyrona-Clausiusa - obliczenia ciepła sorpcji wody przez drewno            
9. Zmiana entalpii swobodnej (AG0) i stalą równowagi chemicznej (Kp)
9.1. Zależność między zmianą entalpii swobodnej (AG0) a stałą równowagi chemicznej (Kp)        
9.2. Analiza stałej równowagi chemicznej (Kp) reakcji rozpadu kwasu octowego podczas pirolizy drewna     
10. Zależność stałej równowagi chemicznej (Kp) od temperatury - izobara van't Hoffa   
11. Obliczenia kinetyczne procesu hydrolizy kwasowej drewna i celulozy 
12. Drewno jako system kapilar   
12.1. Stopień zagęszczenia pary wodnej w drewnie   
12.2. Obliczenia udziałów procentowych makro- i mikroporów w drewnie            
12.3. Kurczenie się drewna jako efekt ciśnienia kapilarnego podczas wysychania           
12.4. Zależność między względną prężnością pary wodnej w powietrzu a promieniem kapilary wypełnionej wodą - równanie Kelvina
13. Przepływy w drewnie     
13.1. Przepuszczalność      
13.1.1. Uwagi ogólne      
13.1.2. Prawo Darcy'ego       
13.1.3. Prawo Poiseulle'a       
13.1.4. Bodźce i przepływy termodynamiczne   
13.2. Drugie prawo Ficka        
13.2.1. Wyprowadzenie drugiego prawa Ficka   
13.2.2. Rozwiązanie drugiego prawa Ficka  
13.2.3. Zastosowania drugiego prawa Ficka do rozwiązywania zadań dotyczących moczenia drewna w wodzie
13.2.4. Kąpiel gorąco-zimna   
14. Podstawy chemii kwantowej drewna     
14.1. Cząstka w jednowymiarowym pudle potencjału  
14.2. Początek chemii kwantowej ligniny     
Literatura          
Contents            

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 40 z 40
Kategoria Nauka o drewnie
 
Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Chemiczny przerób drewna
Chemiczny przerób drewna
Przewodnik do ćwiczeń z polimerów
Przewodnik do ćwiczeń z polimerów

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Usuwanie drzew i krzewów
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range