Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie

Produkt niedostępny

Tytuł: Zdobnictwo drewnianych domów na Białostocczyźnie
Autor: Artur Gaweł
Wydawca: Orthdruk
Rok wydania: 2007
Liczba stron: 208
Wymiary: 174x246 mm
Okładka twarda
ISSN 978-83-89396-24-2

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Jedną z bardziej charakterystycznych cech drewnianych domów na Białostocczyznic jest ich bogate zdobienie. Elementy dekoracyjne uzyskiwano wyrzynając piłką o wąskim brzeszczocie profilowane krawędzie w deskach przybijanych przy oknach, do naroży, wzdłuż krawędzi dachu, czy też w szczytach domów. Ten sposób zdobienia stworzył pewien niepowtarzalny urok białostockiej wsi. któremu ulega wiele osób odwiedzających ten zakątek Polski. Piękne przykłady dawnego zdobnictwa budynków mieszkalnych budzą zachwyt nie tylko swymi kształtami, wzajemną harmonią, ale także precyzją wykonania, a co z tym się wiąże i pracochłonnością. Wśród mieszkańców wsi powszechna jest opinia, iż współcześnie, minio istnienia znacznie przecież doskonalszych narzędzi, już nikt nie podjąłby się trudu ich wykonania. Zdobienie drewnianych budynków mieszkalnych koronkowo wycinanymi ozdobami należy już do przeszłości. Okres największego rozwoju tej rękodzielniczej sztuki przypada na lata międzywojenne oraz pierwsze dziesięciolecia po II wojnie światowej. Z roku na rok ubywa zarówno samych ozdób, jak i całych zdobionych budynków. Stąd leż lak ważne jest dokumentowanie, w jak najszerszym zakresie, bogactwa dawnego zdobnictwa architektonicznego. Wyrazem tych szybko zachodzących zmian jest fakt, iż część z prezentowanych fotografii i rysunków posiada wartość archiwalną, przedstawione na nich domy lub wybrane detale zdobnicze już nie istnieją.

Album jest przykładem rzetelnego opracowania bogatego materiału terenowego, właściwej typologii i doboru ilustracji. W części opisowej autor nakreślił szerszy kontekst kulturowy zjawiska, jakim jest zdobienie budynków drewnianych. Mimo, iż praca ma charakter popularny, będzie też studiowana przez badaczy przedmiotu, bowiem autor uwiarygadnia swoje rozważania zamieszczona bibliografią oraz doskonale skomponowanym materiałem ilustracyjnym, oddającym cale bogactwo estetyki związanej ze zdobieniem wiejskiego budownictwa. (z recenzji dra hab. Jana Święcha)

Wyjątkowa publikacja, której materiał ilustracyjny może stanowić wzornik dla osób projektujących i budujących budynki drewniane. Kolorowe zdjęcia i rysunki przedstawiają szczegóły detalu architektonicznego: szczytów, pazdurów, desek wiatrowych, okien, okiennic, nad- i podokni, drzwi, werand i naroży. Świetny materiał poznawczy dla miłośników budownictwa ludowego, architektów, etnologów i krajoznawców.

Książka w trzech językach: polskim, angielskim i niemieckim

Wstęp
Introduction
Einfuhrung
I. Ogólna charakterystyka drewnianych budynków mieszkalnych na Białostocczyznie
General characteristics of wood dwclling honses in Białystok region
Allgemeine Charakteristik der Holzhauser in der Region von Białystok
II. Powstanie i rozwój zdobnictwa, technika wykonywania detali zdobniczych oraz motywy zdobnicze
Origin and development of ornamentation, production techniques of decorative details and decorative motives
Entstehungund Entwicklung der Ornamentik, Herstellungstechnik und Dekorationsmotive
1. Powstanie i rozwój zdobnictwa
Origin and development of ornamentation
Entstehung und Entwicklung der Ornamentik
2. Narzędzia i technika wykonywania ozdób
Tools and ornamentation production techniques
Werkzeuge und Technik zur Erstellung der Ornamente
3. Motywy zdobnicze
Decorative motives
Dekorationsmotive
III. Detale zdobnicze budynków mieszkalnych
Dccorative details of dwelling houses
Die Dekorationselemente der Wohnhauser im Einzelnen
1. Szczyty
Gables
Giebel
a. Szalowanie szczytu
Gable boarding
Schalung des Giebels
b. Wiatrownice
Wind braces
Windrispe
c. Rogowniki
Crossed gable boards
Dachhorn
d. Pazdury
Ridge ornaments
Dachreiter
c. Okienka szczytowe
Gable windows
Giebelfenster
f. Zwieńczenia szczytów
Gablc terminations
Giebelbogen
2. Listwy podokapowe
Undereaves strips
Unterdachtrautleiste
3. Naroża
Hips
Grate
4. Okna
Windows
Fenster
a. Nad i podokienniki
Top and bottom window frames
Fensterfassade und Fensterbrett
b. Okiennice
Shutters
Fensterladen
c. Okienka do sieni
Vestibule windows
Fensterchen zur Diele
5. Drzwi
Doors
Ture
6. Ganki
Porches
Windfang
7. Detale metalowe
Metal details
Elemente aus Metall
8. Tram
Footing beam
Dachbalken
Wybrana literatura przedmiotu
Chosen subject literature
Ausgewahlte Literatur zum Thema
Indeks miejscowości
Index of villages
Ortsnamenverzeichnis

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 27 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)