Żurawie przeładunkowe typu HDS

Cena: 18,00 zł

(Cena netto: 17,14 zł)


Duża ilość Towar jest w naszym magazynie
 w dużej ilości

Tytuł: Żurawie przeładunkowe typu HDS 
Autor: Ryszard Tuchliński
Wydawca: Liwona
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 127
Wymiary: 143x201 mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-7570-239-2

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Żurawie przeładunkowe typu HDS - Test sprawdzający egzaminacyjny:

- Elementy konstrukcyjne żurawia HDS
- Obowiązki operatora żurawia przeładunkowego HDS
- Eksploatacja żurawia przeładunkowego
- Podnoszenia ładunki, nomogram udźwigu
- Liny, zawiesia i haki
- Układ hydrauliczny

Opracowanie Żurawie przeładunkowe typu HDS stanowi pomoc w przygotowaniu się do egzaminu dla osób ubiegających się o zdobycie uprawnień w zakresie obsługi żurawi przeładunkowych przenośnych, potocznie zwanych żurawiami HDS.

Forma podręcznika różni się od dostępnych na rynku wydawniczym opracowań. Autor zrezygnował z przekazywania wiedzy inżynierskiej w szczegółowych opisach technicznych na rzecz przedstawienia zagadnień w sposób możliwie prosty i zrozumiały. Decyzja tak wynika z trudnej sytuacji na rynku pracy, która stawia przed wieloma osobami konieczność zmiany zawodu. Fakt ten można zaobserwować również na kursach dla operatorów maszyn budowlanych. Wśród uczestników coraz większą grupę stanowią osoby nieposiadające wykształcenia technicznego, chociażby na poziomie szkoły zasadniczej zawodowej. Nie jest im łatwo zrozumieć zupełnie obcych zagadnień technicznych - różnych schematów, nazewnictwa, rysunków technicznych. Dlatego forma pytań i odpowiedzi powinna ułatwić przyswojenie wiedzy osobom przekwalifikowującym się zawodowo.

Przy opracowywaniu podręcznika autor korzystał z własnego długoletniego doświadczenia wykładowcy kursów obsługi żurawi przeładunkowych, która wskazuje, że kursanci oczekują materiałów niezbyt obszernych, czytelnych, które umożliwiłyby im szybkie przyswojenie materiału niezbędnego do zaliczenia egzaminu zdawanego przed przedstawicielem Urzędu Dozoru Technicznego. Najchętniej widziane są materiały w formie testów oraz pytań i odpowiedzi poruszające zagadnienia egzaminacyjne i takie czytelnik znajdzie w książce Żurawie przeładunkowe typu HDS.

Podręcznik Żurawie przeładunkowe typu HDS zawiera zakres materiału wymagany programem nauczania kursu podany w formie usystematyzowanych pytań i odpowiedzi. Pytania wzorowane są na prawdziwych pytaniach egzaminacyjnych, które autor miał okazję przez ostatnie klika lat słyszeć podczas egzaminów przeprowadzanych przez pracowników Okręgowego Urzędu Dozoru Technicznego.


 

1. Wstęp
2. Podział żurawi
3. Podstawowe elementy konstrukcyjni; żurawia przeładunkowego HDS
4. Podstawowa parametry eksploatacyjne żurawi przeładunkowych HDS
5. Nomogram udźwigu
5.1. Przykłady nomogramów udźwigu
5.2. Zależność udźwigu żurawia przeładunkowego od wysokości podnoszenia ładunku
5.3 Nomogram udźwigu uwzględniający zależność udźwigu żurawia przeładunkowego
od wysięgu i wysokości podnoszenia ładunku
6. Układ hydrauliczny
6.1 Elementy budowy układu hydraulicznego żurawia przeładunkowego HDS
6.2. Zasada działania układu hydraulicznego
6.3. Przecieki zewnętrzne i wewnętrzne układu hydraulicznego
6.4. Wymogi bezpieczeństwa wynikające z istnienia przecieków wewnętrznych
6.4.1 Wymogi względem siłowników układu wysięgnikowego
6.4.2. Wymogi względem siłowników układu podpór
7. Urządzenia zabezpieczaj i(ce i wymogi bezpieczeństwa
7.1. Wymagania względem podpór i stabilizatora
7.2. Uraczenia zabezpieczające przed przeciążeniem żurawia przeładunkowego
7.2.1 Ogranicznik udźwigu
7.2.2. Wskaźnik udźwigu
7.2.3 Główny zawór ograniczający ciśnienie - zawór bezpieczeństwa
7.3. Pozostałe urządzenia zabezpieczające.Mn
7.3.1. Akustyczny sygnał ostrzegawczy
7.3.2. Urządzenie bezpieczeństwa - wyłącznik STOP
7.3.3. Układ umożliwiający opuszczanie ładunku
7.4. Wymagane zabezpieczenia w przypadku zainstalowania na żurawiu wciągarki
7.5. Pozostałe urządzenia zabezpieczające
8. Liny, zawiesia i haki
8.1. Podstawowe wiadomości o linach stosowanych w urządzeniach załadunkowych
8.2. Kryteria oceny liny
8.3. Zawiesia
8.3.1. Wiadomości ogólne
8.3.2. Parametry robocze zawiesi
8.4 Haki im
8.4.1. Budowa i cechy charakterystyczne Itaka
8.4.2. Zużycie haka i kryteria oceny zużycia
9. Okresowe badania i konserwacje żurawi HDS
9.1. Okresowe badania UDT
9.2. Okresowe przeglądy konserwacyjne żurawi przeładunkowych
9.3. Obowiązki operatora żurawia przeładunkowego HDS
10. Wymogi bezpieczeństwa przy pracy żurawiem przeładunkowym
10.1. Czynności,  których operatorowi żurawia wykonywać nie wolno
10.2. Eksploatacja żurawia przeładunkowego w warunkach wyjątkowych
10.2.1. Praca żurawiem pod linią energetyczną
10.2.2. Praca żurawiem w sąsiedztwie wykopów
10.2.3. Podnoszenie ładunku dwoma żurawiami
10.2.4. Podnoszenie żurawiem ludzi
10.3. Sygnały porozumiewawcze pomiędzy operatorem żurawia a osobą podczepiającą ładunek
10.4. Napisy w oznakowaniu żurawia przeładunkowego
10.5. Jak powinny prawidłowo zadziałać zabezpieczenia w sprawnym technicznie żurawiu przeładunkowym w sytuacjach zagrożenia, i jakie są parametry bezpieczeństwa?
11. Podsumowanie
11.1. Test sprawdzający
12. Klucz, do testu sprawdzającego
13. Oznakowanie ładunku i dróg transportowych
13.1. Znaki manipulacyjne
13.2. Przeładunek materiałów niebezpiecznych
13.3. Oznakowanie materiałów niebezpiecznych
l3.4. Znaki bezpieczeństwu
14. Bibliografia

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 22 z 31 Następny Następny
Kategoria Maszyny i urządzenia

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Kominki, piece, piecyki
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe z technologii tworzyw drzewnych
Wybrane problemy prawa leśnego
Drewno pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych
Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe z technologii tworzyw drzewnych
Usuwanie drzew i krzewów
Drewno pomiary właściwości fizycznych i mechanicznych
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Ćwiczenia laboratoryjne i projektowe z technologii tworzyw drzewnych
Kominki, piece, piecyki
Wybrane problemy prawa leśnego