Zużycie materiałów drzewnych w gospodarce

Produkt niedostępny
Tytuł: Zużycie materiałów drzewnych w gospodarce
Autor: Ewa Ratajczak, Aleksandra Szostak, Gabriela Bidzińska
Wydawca: Wydawnictwo ITD
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 228
Wymiary: 169x240mm 
Okładka miękka 
ISBN 83-915727-7-3
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Wiele dziedzin gospodarki jest użytkownikiem materiałów drzewnych i jednocześnie kreatorem popytu na drzewne wyroby finalne. Dla producentów tych materiałów i wyrobów, a także dla potencjalnych inwestorów, niezwykle ważna, zwłaszcza w formułowaniu strategii działania na rynku, jest znajomość rozmiarów ich zużycia, a także ostatecznych miejsc aplikacji. Tymczasem w Polsce brakuje nawet podstawowych informacji na ten temat, gdyż aktualny układ i metodologia oficjalnej sprawozdawczości statystycznej sprawiają, że w poszczególnych miejscach zastosowań ujęty jest znikomy odsetek rzeczywistego zużycia materiałów i wyrobów drzewnych. Dotychczas nie prowadzono też kompleksowych badań tego rynku.


Autorki książki Zużycie materiałów drzewnych w gospodarce podjęły próbę zidentyfikowania miejsc zastosowań materiałów i wyrobów drzewnych zarówno w ujęciu struktur materiałowych, jak i segmentów rynku. W rozwiązaniu tego problemu posłużyły się systemem modelowych wskaźników jednostkowego zużycia materiałów drzewnych w wyrobach o różnym stopniu przetworzenia i różnych miejscach zastosowań. Nowatorska metoda i narzędzie analityczne pozwoliły na skwantyfikowanie zużycia materiałów i wyrobów drzewnych w skali kraju, a także w najważniejszych obszarach gospodarki. Rezultaty badań stanowią kompleksowe studium gospodarki materiałowej w różnych dziedzinach, w kontekście znaczenia drewna i jego pochodnych, dostarczając jednocześnie bardzo konkretnej i użytecznej wiedzy o zużvciu materiałów drzewnych w Polsce w roku 2004 i w horyzoncie prognozy do 2010 roku.

WSTĘP
1. SYSTEMATYZACJA MIEJSC ZASTOSOWAŃ PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW DRZEWNYCH
1.1. Założenia metodyczne
1.2. Systematyzacja materiałów drzewnych litych i identyfikacja finalnych miejsc ich zastosowań
1.3. Systematyzacja materiałów drewnopochodnych i identyfikacja finalnych miejsc ich zastosowań
2. SYSTEM MODELOWYCH WSKAŹNIKÓW JEDNOSTKOWEGO ZUŻYCIA MATERIAŁÓW DRZEWNYCH W WYROBACH O RÓŻNYM STOPNIU PRZETWORZENIA
2.1. Założenia systemu modelowych wskaźników zużycia materiałów drzewnych w różnych miejscach zastosowań
2.1.1. Materiałochłonność i jej mierniki
2.1.2. Ogólne założenia systemu modeli wskaźników zużycia materiałów drzewnych
2.1.3. Określenie struktury materiałowej podstawowych drzewnych wyrobów finalnych
2.1.4. Miejsca zastosowań podstawowych drzewnych wyrobów finalnych
2.2. Konstrukcja modeli wskaźników jednostkowego zużycia materiałów drzewnych w wyrobach o różnym stopniu przetworzenia
3. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW DRZEWNYCH W POLSCE W 2004 ROKU OKREŚLONE NA PODSTAWIE SKONSTRUOWANEGO SYSTEMU MODELOWYCH WSKAŹNIKÓW
3.1. Metodyka analizy
3.2. Zużycie produkcyjne materiałów drzewnych w wyrobach o różnym stopniu przetworzenia i miejscach zastosowań
3.3. Zużycie finalne materiałów drzewnych w głównych miejscach zastosowań
3.4. Udział głównych dziedzin gospodarki w kreowaniu rynku materiałów drzewnych
4.  PROGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA MATERIAŁY DRZEWNE WEDŁUG GŁÓWNYCH GRUP ASORTYMENTOWYCH WYROBÓW ORAZ MIEJSC ICH APLIKACJI W POLSCE DO 2010 ROKU
4.1. Założenia metodyczne prognozy zapotrzebowania na materiały drzewne
4.1.1. Założenia ogólne
4.1.2. Główne determinanty popytu na materiały drzewne
4.1.3. Przewidywane tendencje w popycie i produkcji drzewnych wyrobów finalnych w Polsce do 2010 roku
4.2. Ważniejsze założenia zmian w strukturze materiałowej
4.2.1. Główne trendy implikujące zmiany w strukturze materiałowej wyrobów drzewnych
4.2.2. Zmiany w strukturze materiałowej podstawowych wyrobów drzewnych
4.3. Przewidywane zapotrzebowanie na materiały drzewne w Polsce do 2010 roku
4.3.1. Przewidywane zmiany w zapotrzebowaniu na materiały drzewne w wyrobach finalnych do 2010 roku.
4.3.2. Przewidywane zmiany w zapotrzebowaniu na materiały drzewne do 2010 roku według miejsc zastosowań
PODSUMOWANIE
ZAŁĄCZNIKI
Bibliografia
Inne materiały źródłowe
Spis tabel
Spis rysunków
Spis załączników
SUMMARY

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 29 z 40 Następny Następny
Kategoria Nauka o drewnie

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Usuwanie drzew i krzewów
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range