Ciesielstwo polskie

Bestseller

Cena: 61,95 zł

(Cena netto: 59,00 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 14 dni

Tytuł: Ciesielstwo polskie
Autor: Franciszek Kopkowicz
Wydawca: Arkady
Rok wydania: 1958 Reprint
Liczba stron: 380
Wymiary: 175x248mm
Okładka miękka
ISBN 978-83-213-4592-5

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Ciesielstwo polskie to unikatowa książka będąca reprintem wydania z 1958 roku. Przedstawiono w niej m.in. rozwój konstrukcji i form w budownictwie drewnianym w Polsce, omówiono sposoby wznoszenia i konserwowania ścian, stropów, dachów i schodów z drewna, pokazano przykłady zdobnictwa ciesielskiego.

W książce naszkicowano rozwój konstrukcji oraz form architektonicznych budowli drewnianych na ziemiach polskich, podano podstawowe wiadomości o drzewach oraz drewnie, opisano sprzęt i narzędzia ręczne i zmechanizowane do obróbki drewna. Szerzej opisano złącza ciesielski, konstrukcje ścian, stropów, dachów oraz schodów, a ponadto rozwój i charakterystyczne cechy dachów polskich, zdobnictwo ciesielskie oraz prace konserwatorskie w zakresie budowli drewnianych. Książka przeznaczona jest dla inżynierów architektów, inżynierów i techników budowlanych oraz mistrzów ciesielskich pragnących pogłębić swe wiadomości zawodowe. Opracowanie przydatne dla wszystkich zainteresowanych sztuką ciesielską i historią tego rzemiosła w Polsce.

Reprint wydania pierwszego z 1958 roku. Wobec braku materiałów źródłowych reprodukowano na podstawie egzemplarza archiwalnego książki.

Rozdział I
Zarys historii i przegląd zabytków ciesielstwa polskiego
Materia i konstrukcja
Cechy i organizacje ciesielskie
Budownictwo kościelne
Bóżnice
Budownictwo dworskie
Budownictwo wiejskie

Rozdział II
Ogólne wiadomości o drzewach i drewnie
Budowa drzewa
Budowa i części składowe pni i gałęzi
Gatunki drzew krajowych stosowanych w robotach ciesielskich
Charakterystyka i rodzaje drewna stosowanego w budownictwie
Wady drewna
Charakterystyka ważniejszych wad drewna wg PN-54/D-01000
Klasyfikacja materiałów tartych z drzew iglastych

Rozdział III
Sprzęt i narzędzia ciesielskie
Narzędzi ciesielskie w okresie wczesnohistorycznym Polski
Współczesny sprzęt ciesielski
Narzędzia do ręcznej obróbki drewna
Zmechanizowane narzędzia ręczne

Rozdział IV
Złącza ciesielskie i deskowanie ścian
Złącza ciesielskie
Deskowanie ścian w budynkach
Pomocnicze materiały metalowe w połączeniach ciesielskich

Rozdział V
Konstrukcje ścian drewnianych
Ściany szkieletowe
Elementy składowe ścian szkieletowych
Montaż ścian szkieletowych
Wypełnienie ścian szkieletowych
Ściany amerykańskie
Ściany wieńcowe
Zapobieganie skutkom ujemnym właściwości technicznych drewna w konstrukcjach

Rozdział VI
Stropy
Belki stropowe
Rodzaje stropów
Układanie podłóg

Rozdział VII
Podciągi

Rozdział VIII
Typy i formy dachów w budownictwie drewnianym

Rozdział IX
Konstrukcje dachowe
Wiadomości ogólne
Więźby dachowe ciesielskie
Dachy płatwiowe
Dachy o wiązarach krokwiowo-belkowych i krokwiowo-jętkowych
Dachy krokwiowo-jętkowe i płatowo-kleszczowe o pochyłych ścianach stalowych
Dachy o ustroju wieszarowym
Dachy o ustroju rozporowo-zastrzałowym
Oszczędnościowe dachy płatwiowe pomysłu autora

Rozdział X
Rozwiązywanie połaci dachowych
Wykreślenie rzeczywistej długości krokowej narożnej k,, dachu czterospadowego
Wykreślenie połaci dachowych
Korekta kalenicy dachu o jednakowym pochyleniu połaci
Rozwiązanie dachów o rzucie trapezoidalnym

Rozdział XI
Wyznaczenie elementów i złącz więźby dachowej
Czynności wstępne
Wykonanie profilu
Odwiązanie więźby dachowej o jednakowych pochyleniach połaci i regularnym rzucie
Odwiązanie więźby dachowej o jednakowym pochyleniach połaci, lecz nieregularnym rzucie
Odwiązanie więźby dachów o niejednakowym pochyleniu połaci

Rozdział XII
Schody
Zasady projektowania schodów
Konstrukcja schodów drewnianych
Wykonawstwo i montaż schodów
Poręcze schodów drewnianych
Schody strychowe i  o skróconym biegu
Zdobienie klatek schodowych

Rozdział XIII
Zdobnictwo ciesielskie

Rozdział XIV
Zagadnienia konserwatorskie
Wykaz piśmiennictwa

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 11 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range