Wyświetlanie 1–16 z 39 wyników

Wilgotnościomierz do drewna

Wilgotność drewna jest jednym z podstawowych parametrów drewna, których znajomość jest niezbędna w procesie technologicznym związanym z jego obróbką. Współcześnie poziom wilgotności drewna określany jest przede wszystkim za pomocą specjalistycznego urządzenia jakim jest wilgotnościomierz do drewna.

Ten specyficzny higrometr (miernik wilgotności) służy do pomiaru wilgotności materiałów drzewnych (tarcicy, płyt drewnopochodnych, zrębków, pelletu i innych).

Do najpopularniejszych obecnie urządzeń należą dwie grupy mierników elektronicznych działajacych w oparciu o różne zasady pomiaru parametrów elektrycznych drewna: rezystancji (oporności elektrycznej) i pojemności.

Wilgotnościomierz drewna oporowy

Działanie mierników oporowych (zwyczajowo nazywanych wilgotnościomierzami igłowymi) polega na określeniu oporności elektrycznej pomiędzy dwoma elektrodami (igłami) wbitymi w drewno. Mierniki oporowe ze względu na sposób pomiaru powodują uszkodzenia struktury badanej próbki drewna. Profesjonalne urządzenia tego typu mogą uzyskać świadectwo wzorcowania wystawiane przez Okręgowy Urząd Miar wymagane przez niektóre przepisy. Jest to istotna informacja dla osób poszukujących wilgotnościomierza do drewna z atestem.

Wilgotnościomierz drewna pojemnościowy

Działanie mierników pojemnościowych (zwyczajowo nazywanych wilgotnościomierzami dotykowymi) polega na pomiarze stałej dielektrycznej drewna. Ze względu na sposób pomiaru – przez dotknięcie elektrodą powierzchni drewna – brak jest uszkodzeń badanej próbki drewna.

Teoretycznie dokładność wilgotnościomierzy oporowych jest wyższa niż pojemnościowych, jednak w praktyce profesjonalne urządzenia dotykowe nie odbiegają wynikami pomiarów od mierników posiadających igły. Warto pamiętać, że najdokładniejszą metodą pomiaru wilgotności drewna, stosowaną w warunkach laboratoryjnych jest metoda suszarkowo-wagowa.