Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Wady drewna
Wady drewna
Taśma miernicza Spencer - 25m
Taśma miernicza Spencer - 25m
Hodowla lasu
Hodowla lasu

Klasyfikacja surowca drzewnego w Polsce

Produkt niedostępny

Tytuł: Klasyfikacja surowca drzewnego w Polsce - Poradnik Leśniczego
Autor: Grzegorz Ślęzak
Wydawca: Państwowe Wydawnictwa Rolnicze i Leśne
Rok wydania: 2009 Wydanie II poprawione
Liczba stron:
Wymiary: 160x225 mm
Okładka twarda
ISBN 83-09-01833-9

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Polska starając się o uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej na mocy art. 68 Układu Europejskiego, została zobowiązana dostosować swoje ustawodawstwo do systemu prawa obowiązującego w Unii. Zobowiązało to również nasz kraj do przyjęcia do zbioru Polskich Norm 80% norm europejskich. Wstąpienie do wspólnoty spowodowało także konieczność przestrzegania dyrektyw unijnych, jako nadrzędnych aktów prawnych w stosunku do prawa krajowego. Zmiany te zrodziły wiele pytań i niejasności związanych z klasyfikacją surowca drzewnego w kraju.

Ze względu na znaczną różnorodność zasad klasyfikacji surowca drzewnego, celem opracowania jest uporządkowanie wiedzy, której znajomość jest konieczna w obrocie handlowym surowcem drzewnym.

Przedstawiony zestaw warunków technicznych i zawarte porównania tworzą kompendium wiedzy z zakresu sposobów określania jakości surowca drzewnego.

Opracowanie to kierowane jest zarówno do osób stawiających pierwsze kroki w dziedzinie klasyfikacji surowca drzewnego, jak i do specjalistów chcących uaktualnić posiadaną wiedzę i zweryfikować krążące opinie.

Bardzo cennym uzupełnieniem przedstawionej tematyki są fragmenty norm zamieszczone za zgodą Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Spis treści:
Wstęp
1. Zmiany zasad klasyfikacji i pomiaru surowca drzewnego
2. Przepisy prawne regulujące zasady pomiaru i klasyfikacji surowca drzewnego
2.1. Ustawa o normalizacji
2.2. Ustawa o klasyfikacji drewna surowego nieobrobionego
2.3. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 14 września 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu dokonywania pomiarów drewna surowego nieobrobionego oraz niektórych jego właściwości
3. Rodzaje dokumentów normatywnych i sposób ich oznaczenia
4. Zasady stosowania norm, warunków technicznych i innych dokumentów normatywnych
5. Normy przydatne w praktyce, wycofane z katalogu norm
5.1. Norma PN-79/D-01011 Drewno okrągłe. Wady
5.2. Norma PN-93/D-02002 Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole
6. Aktualne normy PN związane z surowcem drzewnym
6.1. Norma PN-D-95000:2002 Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie
6.2. Norma PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania
6.3. Norma PN-92/D-95008 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe liściaste. Wspólne wymagania i badania
6.4. Norma PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania i badania
6.5. Norma PN-91/D-95019 Surowiec drzewny. Drewno małowymiarowe
6.6. Norma PN-91/D-95009 Surowiec drzewny. Zrębki leśne
6.7. Norma PN-D-02006:2000 Surowiec drzewny. Odbiorcza kontrola jakości według metody alternatywnej. Terminy, definicje i metody badań
7. Normy PN-EN dotyczące surowca drzewnego
7.1. Normy dotyczące surowca drzewnego związane z terminologią
7.2. Normy związane z pomiarem surowca drzewnego
7.3. Normy dotyczące klasyfikacji surowca drzewnego
8. Warunki techniczne stosowane w klasyfikacji surowca drzewnego w Polsce
8.1. Warunki techniczne - Drewno wielkowymiarowe iglaste
8.2. Ramowe warunki techniczne na drewno średniowymiarowe opakowaniowe iglaste
8.3. Zarządzenie nr 35 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 14.05.2004 r. w sprawie tymczasowych zasad odbioru i ewidencji drewna kłodowanego iglastego
8.4. Ramowe warunki techniczne na drewno okleinowe
8.5. Ramowe warunki techniczne na drewno łuszczarskie
8.6. Ramowe warunki techniczne na słupy teletechniczne
9. PKN - ochrona praw autorskich norm oraz ich dystrybucja
Porównanie wymagań norm i warunków technicznych na surowiec wielkowymiarowy (tabela na wyklejce przedniej)
Porównanie norm i wymagań warunków technicznych na surowiec średniowymiarowy (tabela na wyklejce tylnej)

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 2 z 19 Następny Następny
Kategoria Surowiec drzewny

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)