Komputerowy zapis konstrukcji mebli w środowisku TopSolid

Produkt niedostępny
Tytuł: Komputerowy zapis konstrukcji mebli w środowisku TopSolid
Autor: Jerzy Smardzewski
Wydawca: PWRiL
Rok wydania: 2011
Liczba stron: 643
Wymiary: 173x245mm 
Okładka twarda
ISBN 978-83-09-01081-4
Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Książka Komputerowy zapis konstrukcji mebli w środowisku TopSolid opisuje cyfrowy zapis konstrukcji mebli - najbardziej współczesny sposób dokumentowania prac projektowych. Rozwija kreatywność podczas kształtowania formy przedmiotu, umożliwia uzyskanie oczekiwanej funkcjonalności i technologiczności oraz zapewnia łatwość integracji z systemami wspomagającymi wytwarzanie i zarządzanie produkcją. W ślad za wydanymi już książkami prof. J. Smardzewskiego, tj. „Komputerowo zintegrowanym wytwarzaniem mebli" oraz „Projektowaniem mebli", przekazujemy Czytelnikom nową pozycję tego Autora traktującą
0 metodach komputerowego zapisu konstrukcji mebli w dedykowanym dla meblarstwa środowisku CAD TopSolid'. Korzystając z zamieszczonych w książce przykładów, można krok po kroku zapoznać się z tworzeniem szkiców, ich parametryzacją; modelowaniem pojedynczych części i ich złożeń; modelowaniem konstrukcji mebli, w tym: skrzyniowych, szkieletowych i tapicerowanych; tworzeniem dokumentacji technicznej, fotorealistycznych wizualizacji i animacji; projektowaniem własnych okuć i akcesoriów, a także projektowaniem operacji i narzędzi do obróbki drewna oraz płyt drewnopochodnych, w tym np. wiercenia i frezowania. Zakres przedstawionego materiału i charakter omawianych ćwiczeń odpowiada praktyce zapisu konstrukcji w fabrykach mebli.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Smardzewski jest pracownikiem naukowym Wydziału Technologii Drewna, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, kierownikiem Katedry Meblarstwa, kierownikiem Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa. Zajmuje się projektowaniem, konstruowaniem i technologią wytwarzania mebli oraz ich optymalizacją. Prowadzi zajęcia: z mechaniki i wytrzymałości mebli, ergonomii i antropotechniki ich modelowania, systemów CAD, CAE i ERP dedykowanych branży meblarskiej. Był dyrektorem ds. produkcji w fabryce mebli BALMA S.A. oraz dyrektorem generalnym w fabryce mebli WIZA. Jest konsultantem wielu fabryk mebli w zakresie implementacji rozwiązań CIM, w tym: CAD, CAM, CAE, MRP, ERP.

PRZEDMOWA
1. WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA MEBLI
1.1. Mebel jako przedmiot procesu projektowo-konstrukcyjnego
1.2. Wspomaganie projektowania
1.3. Modelowanie geometryczne
1.4. Dokumentacja projektowa
2. WYBRANE ZAGADNIENIA RYSUNKU TECHNICZNEGO MEBLOWEGO
2.1. Formaty arkuszy, tabliczki
2.2. Numeracja rysunków
2.3. Linie rysunkowe, oznaczenia graficzne, uproszczenia rysunkowe
3. INFORMACJE OGÓLNE
3.1. Zarządzanie plikami
3.2. Zarządzanie projektami
3.3. Okno programu i menu
3.4. Funkcje myszy
3.5. Klawisze funkcyjne i skróty
3.6. Układy współrzędnych, kompas i jego funkcje
3.7. Tworzenie szablonów
4. SZKICE
4.1. Funkcje szkicownika
4.2. Modyfikacja szkicu
4.3. Więzy geometryczne
4.3.1. Więzy postaciowe
4.3.2. Więzy wymiarowe
4.4. Krzywe
4.4.1. Odcinek
4.4.2. Okrąg i łuk, elipsa, ewolwenta, osie
4.4.3. B-splajn, C-splajn
4.4.4. Pozostałe krzywe
4.4.5. Prostokąt
4.4.6. Punkt
4.4.7. Kontur
4.4.8. Linie pomocnicze
4.5. Modyfikacja krzywych
4.5.1. Odsunięcie, oś, ucięcie, przycięcie, rozciągnięcie
4.5.2. Pogrubienie
4.5.3. Połączenie, podział krzywej
4.6. Układ współrzędnych
5. EDYCJA SZKICÓW
5.1. Rozbijanie
5.2. Modyfikacja
5.3. Wyciąganie, wstawianie, połączenie, przesunięcie
5.4. Przekształcenie, poruszenie
5.5. Wklejanie kopii, kopiowanie
5.6. Powtarzanie
5.7. Duplikowanie.
5.8. Grupowanie
5.9. Przerwanie asocjatywności, nazwy szkiców i/lub elementów
6. MODELOWANIE CZĘŚCI 3D
6.1. Tworzenie obiektów 3D
6.1.1. Standardowe obiekty 3D: prostopadłościan, walec, stożek, kula
6.1.2. Operacje modelowania 3D
6.1.2.1. Bryły, wyciągnięty kształt
6.1.2.2. Obrotowy kształt
6.1.2.3. Rura, przeciągnięcie profilu, swept
6.1.2.4. Kopuła
6.1.2.5. Obrót kształtem, butelka
6.1.2.6. Płaska powierzchnia
6.1.2.7. Przesunięcie profilu, ruled surface
6.1.2.8. Kształt obrotowy i powierzchnia obrotowa
6.1.2.9. Rozpinanie powierzchni, Loft
6.12.10. Polecenie 3-4 krzywe
6.1.2.11. Ścieżka robocza. Patchwork
6.2. Modyfikacja obiektów 3D
6.2.1. Modyfikacja kształtów
6.2.1.1. Zbieżność
6.2.1.2. Fazowanie, zaokrąglenie
6.2.1.3. Ucięcie
6.2.1.4. Kieszeń, wydrążenie, wytłoczenie
6.2.1.5. Wpust
6.2.1.6. Odejmowanie, połączenie, żebro
62.1.7. Kreator otworów
6.2.1.8. Gwintowanie
6.2.1.9. Powierzchnia styczna, powierzchnia prostopadła
6.2.1.10. Polecenie matrix
6.2.1.11. Kopiowanie powierzchni
6.2.2. Operacje powierzchniowe i Boole'a
6.2.2.1. Odwróć
6.2.2.2. Rozciągnij
6.2.2.3. Wygładzenie
6.2.2.4. Dostosuj ciągłość
6.2.2.5. Odbicie
6.2.2.6. Usuń
6.2.2.7. Zamień na bryłę/powierzchnię
6.2.2.8. Deform
6.2.2.9. Modyfikacja powierzchni
6.2.2.10. Odsunięcie
6.2.2.11. Pogrubienie
6.3. Menadżer operacji
6.3.1. Kopiowanie, powtarzanie, duplikowanie
6.3.2. Propagacja operacji
6.3.3. Pozostałe operacje
6.4. Narzędzia dodatkowe
7. PARAMETRY
7.1. Utwórz i modyfikuj parametr
7.2. Połącz i modyfikuj parametr
7.3. Edycja listy
7.4. Połączenie z dokumentem Excel
7.5. Optymalizacja
8. STEROWANIE WYŚWIETLANIEM
8.1. Zoom
8.2. Widok
8.3. Widoczność
8.4. Warstwy
8.5. Elementy sterujące
8.6. Przezroczystość
8.7. Typy linii
8.8. Kolor i tekstura
8.9. Wzory kreskowań
8.10. Materiał
8.11. Renderowanie
9. MODELOWANIE ZŁOŻEŃ 3D
9.1. Definiowanie części
9.2. Wstaw podzłożenie/część
9.3. Kopiuj komponent
9.4. Przedefiniuj pozycjonowanie
9.5. Utwórz system więzów, dodaj więzy
9.6. Złożenia montażowe
9.7. Animacja złożenia
9.8. Złożenia materiałowe BOM
9.8.1. Plik złożenia materiałowego
9.8.2. Eksport złożenia materiałowego
10. PRZEGLĄDARKA OBIEKTÓW I NARZĘDZIA POMIAROWE
10.1. Edycja części
10.2. Edycja złożeń
10.3. Narzędzia pomiarowe
10.3.1. Dziedziczenie
10.3.2. Cechy i współrzędne
10.3.3. Kąt, promień, odległość, długość
10.3.4. Ciągłość
10.3.5. Krzywizna
10.3.6. Kierunek normalny
10.3.7. Właściwości fizyczne, pole powierzchni, objętość, masa, bezwładność
10.3.8. Kolizje
10.3.9. Topologia i geometria
11. WOOD, KONFIGURACJA TopSolid'Wood
12. WOOD, PROJEKTY MEBLI
12.1. Projekty okuć i akcesoriów
12.1.1. Wkręt
12.1.2. Trzpień i mimośród
12.1.3. Zawias skrzydełkowy
12.1.4. Zawias Intermat SOFT z prowadnikiem
12.1.5. Uchwyt
12.1.6. Sprężyna falista
12.1.7. Sprężyna bonnell
12.2. Projekty mebli
12.2.1. Krzesło drewniane
12.2.1.1. Rama krzesła
12.2.1.2. Siedzisko
12.2.1.3. Zestawienie materiałów
12.2.2. Stół drewniany
12.2.2.1. Szkielet
12.2.2.2. Nogi toczone
12.2.2.3. Płyta robocza z tworzyw drzewnych
12.2.2.4. Zestawienie materiałów
122.3. Szafka
12.2.3.1. Korpus
12.2.3.2. Cokół
12.2.3.3. Wręgi, ściana tylna i przegrody poziome
12.2.3.4. Złącza i połączenia
12.2.3.5. Drzwi
12.2.3.6. Zawiasy i uchwyty
12.2.3.7. Obrzeża i okleiny
12.2.3.8. Parametry i zestawienia materiałowe
12.2.4. Lada recepcyjna
12.2.4.1. Płyty robocze i osłony
12.2.4.2. Przegrody pionowe
12.2.4.3. Relingi i osłony
12.2.4.4. Parametry
12.2.4.5. Okleinowanie wąskich powierzchni
12.2.4.6. Zestawienie materiałów
12.2.5. Sofa tapicerowana
12.2.5.1. Okucia i akcesoria
12.2.5.2. Podzespół bok sofy
12.2.5.3. Podzespół siedziskowo-oparciowy
12.2.5.4. Zestawienie materiałów
3. DOKUMENTACJA 2D
13.1. Opcje konfiguracji
13.1.1. Szablon rysunku
13.1.2. Automatyczna dokumentacja 2D
13.1.3. Tabliczka zestawieniowa
13.2. Rzuty
13.2.1. Rzuty złożeń
13.2.2. Rzuty i przekroje podzłożeń
13.2.3. Rzuty i przekroje elementów płytowych
13.2.4. Rzuty i przekroje elementów graniakowych
13.3. Wymiarowanie
13.4. Edycja tekstu
13.4.1. Teksty, odnośniki i notatki
13.4.2. Modyfikacje tekstu
13.5. Zestawienia materiałów
13.6. Przykłady dokumentacji 2D
14. WOOD MODYFIKACJE
14.1. Projektowanie obrzeży
14.2. Definiowanie szablonów łączników
14.3. Definiowanie szablonów narzędzi
15. LITERATURA
16. INDEKS

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 24 z 35 Następny Następny
Kategoria Meblarstwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)