Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian w Wielkopolsce

Produkt niedostępny

Tytuł: Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian w Wielkopolsce 
Autor: Aleksander Jankowski 
Wydawca: Wydawnictwo UKW 
Rok wydania: 2009   
Liczba stron: 390  
Wymiary: 210x270 mm  
Okładka twarda  
ISBN 978-83-7096-678-2 

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

"Kościoły drewniane o zdwojonej konstrukcji ścian w Wielkopolsce" to monografia unikalnej grupy XVII-XVIII-wiecznych kościołów drewnianych, które autor nazywa świątyniami o zdwojonej konstrukcji ścian i klasyfikuje jako przysłupowe, quasi-przysłupowe i szkieletowo-dylowe. Budowle te, odkrywane i analizowane przez historyka sztuki dobrze znającego historię technik ciesielskich, umiejętnie rozpoznającego determinanty kulturowe i przyrodnicze budownictwa drewnianego, jawią się jako zjawisko fascynujące. Rezultaty własnych, kompleksowych badań architektonicznych autor konfrontuje ze źródłami archiwalnymi, zarówno dokumentami rękopiśmiennymi, jak i starodrukami (traktatami architektonicznymi, poradnikami budowlanymi, podręcznikami gospodarowania, a nawet kalendarzami). Rozważania nad zdwojonymi konstrukcjami ścian kościołów wielkopolskich, podejmowane w kontekście ponadregionalnej wspólnoty ciesielstwa, wprowadzają także nowe, ważne wątki poznawcze do stanu badań nad historią całego europejskiego budownictwa drewnianego (np. krytycznie weryfikują poglądy na temat genezy i stref występowania konstrukcji przysłupowej). Narracyjna prezentacja wyników badań znajduje solidne oparcie w hasłach katalogu. Walory merytoryczne książki podnoszą rysunki poglądowe połączeń konstrukcyjnych oraz rzuty i przekroje, a w dokumentacji fotograficznej - zdjęcia zwykle niedostępnych partii struktury architektonicznej budowli.

Aleksander Jankowski - historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przez kilka lat Rejonowy Konserwator Zabytków w Wielkopolsce. Obecnie pracownik w Zakładzie Historii Kultury Materialnej Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Znawca średniowiecznego malarstwa ściennego, autor m.in. książki: "Średniowieczne malarstwo ścienne na Śląsku u progu reformacji, ikonografia. Funkcje. Styl" (Wyd. UKW, Bydgoszcz 2005). Ostatnio badawczo skoncentrowany na zabytkowych konstrukcjach ciesielskich i drewnianej architekturze sakralnej.

Od autora
Uwagi wstępne
Rozdział I
Kościoły drewniane z europejskiej perspektywy badawczej
Zasoby i początki badań
Geneza systemów konstrukcyjnych
Źródła koncepcji arechitektoniczno-przestrzennej
Styl

Rozdział II
Studia nad drewnianą architekturą sakralną w Polsce. Przegląd problemów
Pionierzy badan i dorobek okresu międzywojennego
Badania po II wojnie światowej
Drewniana architektura sakralna w syntezach historii sztuki polskiej
Kościoły drewniane w studiach etnograficznych
Świątynie w monografiach budownictwa drewnianego i ciesielstwa
Wybrane zagadnienia drewnianej architektury sakralnej
Kościoły drewniane w ujęciu regionalnym
Zdwojone konstrukcje ścian w literaturze przedmiotu

Rozdział III
Prolegomena do typologii i genezy zdwojonej kontrukcji ścian kościołów
Systemy słupowe
Teoria budowli przysłupowej

Rozdział IV
Świątynie o zdwojonej konstrukcji ścian
Charakterystyka zespołu Chronologia
Topografia
Założenia architektoniczno-przestrzenne
Fundatorzy
Budowniczowie
Cechy stylowe

Rozdział V
Typologia rozwiązań konstrukcyjnych
Struktura ścian
Systemy nośne dachu
Więźby
Kościoły o pierwotnie zdwojonej konstrukcji ścian
Kościoły o wtórnie zdwojonej konstrukcji ścian

Rozdział VI
Budowle o zdwojonej konstrukcji ścian w źródłach archiwalnych i polskich traktatach architektonicznych

Rozdział VII
Zagadnienia genezy zdwojonej konstrukcji ścian w budownictwie sakralnym Wielkopolski

Uwagi końcowe

Katalog obiektów
Wprowadzenie
Struktura hasła. Rzuty. Przekroje

Indeks typów konstrukcyjnych z numeracja katalogową
Kościoły przysłupowe
Kościoły quasi-przysłupowe
Świątynie szkieletowo-dylowe.
Kościoły o wtórnie zdwojonej konstrukcji ścian.
Kościoły (niezachowane) o niezdefiniowanym typie zdwojonej konstrukcji ścian
L. Błociszewo
2. Brody
3. Bronikowo
4. Buk
5. Bukowiec
6. Chojna
7. Dębnica
8. Domachowo
9. Gąsawa
10. Gogolewo
11. Golina
12. Gułtowy
13. Herburtowo
14. Jaktorowo
15. Jeżewo
16. Kalsko
17. Kiszkowo
18. Lęki Wielkie
19. Mączniki
20. Mlodojewo
21. Niechanowo
22. Nowe Dwory
23. Oborniki
24. Oporowo
25. Popowo Kościelne
26. Potulice
27. Prochy
28. Słopanowo
29. Sokolniki
30. Sośnica
31. Stary Borków
32. Stary Gołębiu
33. Stary Gród
34. Sypniewo
35. Świerczyna
36. Wierzenica
37. Zakrzewo
38. Żabno
39. Żegocin
40. Żoń
41. Kórnik
42. Poznań
43. Pruśce
44. Runowo.
45. Samarzewo

Wykaz skrótów
Bibliografia
Spis ilustracji
Spis map
Spis tablic
Indeks miejscowości
Słownik wybranych termintów ciesielskich
Summary
Zusammenfassung

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 43 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range