Mosty drewniane

Cena: 57,75 zł

(Cena netto: 55,00 zł)


Brak towaru na stanie Oczekujemy na dostawę lub
 produkt jest dostępny na zamówienie
Czas oczekiwania na realizację 14 dni

Tytuł: Mosty drewniane. Konstrukcje przełomu XX i XXI wieku
Autor: Henryk Zobel, Thakaa Alkhafaji
Wydawca: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności
Rok wydania: 2006
Liczba stron: 504
Wymiary: 173x243 mm
Okładka twarda
ISBN 978-83-206-1618-7

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Podręcznik poświęcony projektowaniu, wykonawstwu i utrzymaniu mostów drewnianych z drewna litego i klejonego. Opisano podstawy analizy statyczno-wytrzymałościowej (wg normy EN 1995-1-1 i 2) i dynamicznej. Pokazano sposoby wzmacniania mostów drewnianych metodami tradycyjnymi i za pomocą elementów kompozytowych. Przedstawiono zasady utrzymania mostów drewnianych z uwzględnieniem możliwych uszkodzeń i zasad przeprowadzania przeglądów tych mostów, a także omówiono trwałość mostów drewnianych i sposoby zabezpieczania przed działaniem czynników zewnętrznych.

W książce zaprezentowano aktualny stan wiedzy na temat mostów drewnianych. Obiekty takie, w przeciwieństwie do mostów stalowych i betonowych, nie są obecnie często budowane w Polsce, choć na świecie nastąpił gwałtowny rozwój konstrukcji z drewna klejonego warstwowo, także z udziałem pomostów betonowych, stalowych i z drewna sprężonego.

PRZEDMOWA
WIADOMOŚCI WSTĘPNE                      
ROZWÓJ MOSTÓW DREWNIANYCH W DZIEJACH LUDZKOŚCI        
DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY DO BUDOWY MOSTÓW
Wady i zalety drewna                                    
Gatunki drewna stosowane w konstrukcjach mostowych
Właściwości fizyczne drewna o
Barwa drewna                                           
Ciężar własny
Gęstość pozorna
Wilgotność drewna
Przewodność i rozszerzalność cieplna
Właściwości mechaniczne drewna
Uwagi wstępne                                         
Wytrzymałość doraźna na ściskanie        
Wytrzymałość doraźna na rozciąganie                      
Wytrzymałość doraźna przy zginaniu                        
Wytrzymałość doraźna na ścinanie                           
Wytrzymałość długotrwała drewna
Wytrzymałość zmęczeniowa drewna
Współczynnik sprężystości podłużnej
Moduł odkształcenia postaciowego o
Klasy wytrzymałości drewna według norm europejskich
Elementy konstrukcyjne z drewna litego                      
Elementy konstrukcyjne z materiałów drewnopochodnych
Elementy wykonywane w technologii SCL
Elementy konstrukcyjne typu PSL                           
Sklejka budowlana                                    
Sklejka z fornirów pokrytych bakelitem
Płyty wiórowe
Płyty pilśniowe
Tworzywa sztuczne wzmacniane włóknami drzewnymi
Drewno klejone warstwowo
Uwagi wstępne
Produkcja elementów klejonych
Tarcica na elementy klejone warstwowo
Klasy wytrzymałości drewna klejonego i określenie wartości charakterystycznych                                          
Ułożenie tarcicy w elemencie z drewna klejonego
Połączenia desek na długości elementu
Kleje i technologia klejenia
Elementy konstrukcyjne z drewna klejonego
Elementy konstrukcyjne hybrydowe
Uwagi wstępne
Elementy konstrukcyjne z drewna litego, drewna klejonego i sklejki
Elementy konstrukcyjne z wbudowanymi prętami stalowymi lub z kompozytów polimerowych
Rodzaje połączeń elementów konstrukcyjnych
Uwagi wstępne
Połączenia ciesielskie                                         
Połączenia z udziałem elementów stalowych
PODPORY DREWNIANE
Uwagi wstępne
Przyczółki
Przyczółki palowe w kształcie ścian oporowych ze skrzydłami
Przyczółki zatopione w nasypie
Przyczółki ramownicowe i ramowo-palowe                       
Przyczółki kaszycowe                                         
Połączenie mostu z nasypem
Filary
Uwagi wstępne
Filary palowe
Filary ramownicowe                                          
Filary na podwalinach
Filary kaszycowe
Izbice                                                  
Pale drewniane                                              
MOSTY Z DREWNA LITEGO
Uwagi wstępne
Części składowe mostów z drewna litego Zasady kształtowania
konstrukcji
Przegląd rozwiązań konstrukcyjnych mostów z drewna litego
Mosty belkowe (leżajowe)
Mosty wspornikowe                                         
Mosty rozporowe
Mosty kratownicowe
Mosty zadaszone
Mosty wieszarowe
Mosty łukowe
Mosty wiszące
Mosty z dźwigarami stalowymi i pomostem drewnianym
Mosty zwodzone
WSPÓŁCZESNE MOSTY DREWNIANE
Uwagi wstępne
Mosty z dźwigarami z drewna klejonego
Mosty belkowe
Mosty płytowe
Mosty ramownicowe
Mosty kratownicowe i wieszarowe
Mosty łukowe
Mosty podwieszone
Mosty wstęgowe
Mosty hybrydowe stalowo-drewniane
Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami sprężonymi
Mosty z dźwigarami stalowymi i drewnianymi pomostami klejonymi
Mosty z dźwigarami z drewna klejonego i pomostem stalowym
WYPOSAŻENIE
Nawierzchnia na mostach drogowych i kładkach dla pieszych
Uwagi wstępne
Nawierzchnia drewniana
Nawierzchnia tłuczniowa i żwirowa
Nawierzchnia asfaltowa na elementach drewnianych
Chodniki i poręcze
Bariery ochronne
Odwodnienie
Łożyska
Urządzenia dylatacyjne
Oświetlenie
PODSTAWY ANALIZY STATYCZNEJ I DYNAMICZNEJ KONSTRUKCJI MOSTÓW DREWNIANYCH
Uwagi wstępne
Obliczeniowe wartości obciążeń i właściwości materiałowych
Podstawy analizy statycznej
Uwagi wstępne
Specyfika pomostów z drewna sprężonego
Specyfika konstrukcji zespolonych typu drewno-beton
Specyfika konstrukcji ramowych, kratownicowych i łukowych
Stany graniczne nośności
Zasady ogólne
Wymagania stosowane w odniesieniu do pomostów z drewna sprężonego
Wymagania stosowane w odniesieniu do elementów i konstrukcji z drewna litego, klejonego i materiałów drewnopodobnych
Wymagania stosowane w odniesieniu do konstrukcji zespolonych typu drewno-beton
Uwzględnianie zjawiska zmęczenia .
Stany graniczne użytkowalności
Uwagi ogólne
Stan graniczny ugięcia
Stan graniczny drgań
Połączenia i styki z udziałem łączników metalowych
Uwagi ogólne
Połączenia z udziałem łączników wielokrotnych
Połączenia z wieloma płaszczyznami ścinania 
Siły w połączeniach pod kątem do włókien      
Siły w połączeniach poddanych działaniu obciążeń zmiennych
Nośność poprzeczna stalowych łączników trzpieniowych
Połączenia typu stal-drewno
Połączenia na gwoździe                              
Połączenia na śruby
Połączenia na sworznie
Połączenia na wkręty        
Połączenia za pomocą pierścieni i płyt ścinanych           
Połączenia za pomocą płyt "zębatych"
Połączenia klejone
Analiza statyczno-wytrzymałościowa niektórych typów elementów hybrydowych
Uwagi wstępne
Belki klejone z cienkimi środnikami z płyt
Belki klejone z cienkimi pasami
Połączenia belek klejonych z cienkimi środnikami lub cienkimi pasami
Elementy ściskane łączone mechanicznie i na klej           
Kratownice
Stężenia                                              
BUDOWA MOSTÓW DREWNIANYCH
Uwagi wstępne
Wymagania według normy EN 1995-1-1 i EN 1995-2
Materiały
Połączenia klejone
Montaż konstrukcji w wytwórni
Transport i wznoszenie
Kontrola
Budowa mostów z drewna litego
Budowa mostów o konstrukcji z drewna klejonego
Przykłady montażu mostów o konstrukcji z drewna klejonego  
UTRZYMANIE MOSTÓW DREWNIANYCH              
Uwagi wstępne
Uszkodzenia mostów drewnianych
Klasyfikacja błędów w konstrukcjach drewnianych
Rozpoznanie uszkodzeń
Przyczyny uszkodzeń
Diagnostyka konstrukcji drewnianych
Uwagi wstępne
Niszczące metody badań konstrukcji drewnianych
Nieniszczące metody badań drewna
Przykłady uszkodzeń konstrukcji drewnianych
Zasady przeprowadzania przeglądów nawierzchni i pomostów drewnianych
Zasady przeprowadzania przeglądów dźwigarów mostów drewnianych
Zasady przeprowadzania przeglądów podpór drewnianych
Zasady przeprowadzania przeglądów elementów wyposażenia mostów drewnianych
NAPRAWA I WZMACNIANIE MOSTÓW DREWNIANYCH
Uwagi wstępne                                       
Naprawa i wzmacnianie mostów z drewna litego
Naprawa i wzmacnianie mostów z drewna klejonego
Wzmacnianie konstrukcyjne                                   
Wzmacnianie metodą iniekcji
Wzmacnianie za pomocą elementów kompozytowych
Uwagi ogólne
Badania laboratoryjne                                   
System złączy
Długość połączenia
Łączenie elementów z kompozytów polimerowych z elementami drewnianymi                                             
Przyspieszone dojrzewanie połączenia klejowego
Przykłady zastosowań metody wzmacniania elementami z kompozytów polimerowych                                        
TRWAŁOŚĆ MOSTÓW DREWNIANYCH
Uwagi wstępne                                        
Trwałość naturalna drewna
Rodzaje uszkodzeń drewna jako materiału oraz konstrukcji mostu drewnianego                                             
Klasyfikacja uszkodzeń  Uszkodzenia drewna przez grzyby  Uszkodzenia drewna przez owady
Czynniki powodujące niszczenie drewna                        
Klasyfikacja czynników
Gatunki grzybów powodujące rozkład drewna                 
Gatunki owadów niszczące drewno
Czynniki wpływające na trwałość konstrukcji mostów drewnianych  
Działania zwiększające trwałość mostów drewnianych
Konstrukcyjne środki zapobiegawcze
Zabezpieczenie przed nadmierną wilgotnością i czynnikami biologicznymi
Zabezpieczenie przed oddziaływaniem promieniowania słonecznego
Ochrona przeciwpożarowa
Zabezpieczenie przed korozją elementów stalowych w mostach drewnianych
BIBLIOGRAFIA

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 7 z 98 Następny Następny
Kategoria Budownictwo z drewna

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Lubryka Lyra luminescencyjna pomarańczowa 797313
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)