Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Żywicowanie
Żywicowanie
Pozyskiwanie drewna pilarką
Pozyskiwanie drewna pilarką
Hodowla lasu
Hodowla lasu

Podkrzesywanie drzew w lesie

Produkt niedostępny

Tytuł: Podkrzesywanie drzew w lesie
Autor: Dieter Franciszek Giefing
Wydawca: Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu
Rok wydania: 1999
Liczba stron: 168
Wymiary: 168x238 mm
Okładka miękka
ISBN 83-7160-165-4

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Do lat dziewięćdziesiątych w krajowej literaturze przedmiotu nie ukazała się monografia poświęcona tematyce podkrzesywania drzew w lesie. Najszerzej na ten temat wypowiedział się Prof. E. Ilmurzyński w pracy pt. „Podkrzesywanie drzew w lesie" (1964). Była ona jednak w niewielkim stopniu oparta na stanie badań światowej nauki. Publikowane w Polsce wyniki badań naukowych z tego zakresu stanowiły jedynie drobny fragment światowego dorobku.

Spośród ważniejszych, niedostępnych już dziś, prac, które ukazały się w Polsce w ostatnim dziesięcioleciu, wymienić należy: „Podkrzesywanie drzew" (Giefing 1993) - skrypt dla studentów Akademii Rolniczej w Poznaniu, „Podkrzesywanie sosny - instrukcja" (Giefing, Cybulko, Pazdrowski i Ceitel 1993) - instrukcja opracowana na zlecenie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie oraz „Podkrzesywanie drzew leśnych w drzewostanach" (Gunia 1995).

Zauważalny na rynku księgarskim brak wyczerpujących opracowań problematyki podkrzesywania, a zwłaszcza ograniczona dostępność literatury przedmiotu, wskazują na celowość przedstawienia stanu badań z tego zakresu. Opracowaniem tego rodzaju był skrypt dla studentów wydany w 1993 roku przez Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu. Niniejsza monografia - przygotowana na podstawie treści tego skryptu - jest prezentacją aktualnego stanu badań oraz techniki i organizacji pracy z zakresu podkrzesywania drzew w lesie. Zamierzeniem moim jest dostarczenie Czytelnikowi informacji umożliwiających podjęcie decyzji o celowości podkrzesywania drzew w poszczególnych drzewostanach. Omówione urządzenia, narzędzia i metody pracy mogą stanowić podstawę wyboru najwłaściwszej techniki i technologii prac przy podkrzesywaniu drzew.

PRZEDMOWA
1. WSTĘP
2. HISTORIA PODKRZESYWANIA DRZEW W POLSCE
2.1. Okres przed odzyskaniem niepodległości
2.2. Okres Drugiej Rzeczpospolitej
2.3. Podkrzesywanie topoli
2.4. Okres od lat siedemdziesiątych po czasy współczesne
3. REAKCJE OBRONNE DRZEW PRZED PATOGENAMI WNIKAJĄCYMI PRZEZ SĘKI
3.1. Zagrożenie infekcją
3.2. Blokada tkanek przewodzących
3.3. Obrona odsłoniętych komórek rany
3.4. Chemiczna aktywność tkanki przyrannej
3.5. Zarastanie rany
4. PROCES KSZTAŁTOWANIA SIĘ SĘKÓW I METODY ICH OCENY
4.1. Naturalne oczyszczanie się drzew
4.2. Rysunek kory a sęki zarośnięte
4.3. Związki cech rysunku kory z parametrami sęków zarośniętych
5. BIOLOGICZNE SKUTKI PODKRZESYWANIA DRZEW
5.1. Rozwój badań
5.2. Infekcje
5.3. Przyrost
5.4. Zarastanie sęków
6. CELOWOŚĆ PODKRZESYWANIA DRZEW
6.1. Cele podkrzesywania
6.2. Usęcznienie a sortymentacja
6.3. Właściwości drewna
6.4. Podkrzesywanie jako inwestycja
6.4.1. Model analizy ekonomicznej podkrzesywania
6.4.2. Koszt podkrzesywania
6.4.3. Przyrost wartości drewna
6.4.4. Technologia podkrzesywania
6.4.5. Stopa procentowa inwestycji podkrzesywania
6.4.6. Efektywność ekonomiczna podkrzesywania
7. WYBÓR DRZEWOSTANÓW I DRZEW DO PODKRZESYWANIA
7.1. Drzewostany
7.2. Drzewa
7.3. Więźba upraw leśnych a podkrzesywanie
7.3.1. Wprowadzenie
7.3.2. Wpływ więźby na przebieg naturalnego procesu oczyszczania się drzew
7.3.3. Zalecane zagęszczenie początkowe (więźba sadzenia)
8. METODY, TECHNIKA I TECHNOLOGIA PODKRZESYWANIA DRZEW
8.1. Rys historyczny
8.2. Badania techniczno-ekonomicznych uwarunkowań podkrzesywania
8.3. Zasady podkrzesywania
8.3.1. Stopnie podkrzesywania (optymalny i spóźniony termin wykonania zabiegu)
8.3.2. Przebieg i jakość pracy
8.4. Metody podkrzesywania
8.4.1. Rozwój metod
8.4.2. Metoda wszystkich drzew
8.4.3. Metoda klasyczna (selekcyjna)
8.4.4. Metoda drzew dominujących (selekcyjna)
9. NARZĘDZIA DO PODKRZESYWANIA DRZEW
9.1. Rozwój myśli technicznej
9.2. Narzędzia ręczne
9.2.1. Siekiery, topory, tasaki
9.2.2. Łopatki, bosaki, esy
9.2.3. Sekatory
9.2.4. Piły
9.2.5. Narzędzia kombinowane
9.3. Maszyny
9.3.1. Sekatory hydrauliczne i pneumatyczne
9.3.2. Inne urządzenia mechaniczne na wysięgnikach
9.3.3. Pilarki wspinające się na drzewa
9.4. Urządzenia pomocnicze
9.4.1. Wysięgniki do pił i sekatorów
9.4.2. Drabiny
9.4.3. Drzewołazy
10. PODKRZESYWANIE DRZEW Z PUNKTU WIDZENIA ERGONOMII
10.1. Energetyczne obciążenie pracą
10.2. Psychiczne obciążenie pracą
10.3. Subiektywne poczucie zmęczenia
10.3.1. Wprowadzenie
10.3.2. Metoda Sekiego i Hugona
10.3.3. Kwestionariusz japoński
10.4. Obciążenia wynikające ze środowiska pracy
10.4.1. Wprowadzenie
10.4.2. Drgania
10.4.3. Hałas
10.4.4. Spaliny i oleje
10.4.5. Trociny i inne zanieczyszczenia
10.5. Bezpieczeństwo pracy
10.6. Wyposażenie robotnika w narzędzia i środki ochrony osobistej
11. LITERATURA

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 6 z 76 Następny Następny
Kategoria Lasy, Leśnictwo

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wybrane problemy prawa leśnego
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range