Inne produkty, które mogą Ciebie zainteresować
Programowanie obrabiarek NC/CNC
Programowanie obrabiarek NC/CNC
Obsługa i programowanie obrabiarek CNC
Obsługa i programowanie obrabiarek CNC

Programowanie obrabiarek CNC - frezowanie

Produkt niedostępny

Tytuł: Programowanie obrabiarek CNC - frezowanie 
Autor: praca zbiorowa 
Wydawca: REA 
Rok wydania: b.d. 
Liczba stron: 180 
Wymiary: 211x297 mm 
Okładka miękka 
ISBN 978-83-7141-200-4 

Poinformuj przez maila Udostepnij na Facebook Tweetnij produkt

Podręcznik "Programowanie obrabiarek CNC - Toczenie" został dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników szkolnych przeznaczonych do kształcenia zawodowego do nauczania obróbki CNC na poziomie technikum i liceum zawodowego na podstawie recenzji rzeczoznawców: mgr. Wiesława Bobrka, mgr. inż. Jana Moosa, dr. inz. Stefana Tomaszka i prof. dr. hab. Stanishwa Dubisza.

Szybki rozwój obrabiarek CNC w ostatnich 20 latach spowodował gwałtowny wzrost liczby kodów programowania. Obecnie, na rynku obrabiarek CNC funkcjonuje ponad 100 różnych odmian sterowania NC i tyle samo języków (kodów) programowania. Komplikuje to bardzo przygotowanie fachowej kadry. Niekiedy, w jednym zakładzie użytkowane są obrabiarki CNC o kilku rodzajach sterowania, dlatego konieczne jest kształcenie kadry w kodzie obojętnym względem rodzaju sterowania. Celowe więc stało się stworzenie języka programowania (kodu), który umożliwia łatwe opanowanie zasad programowania, a jednocześnie zawiera większość nowoczesnych rozwiązań ułatwiających programowanie CNC.

Niniejszy podręcznik do programowania frezarek CNC zawiera wszystkie będące w użyciu funkcje NC w kluczu programowym MTS. Obok funkcji według DIN, należą do tego cykle obróbokowe i programowanie ciągów konturowych. Klucz programowy MTS. oparty na normach ISO, jest wytwórcze neutralny, to znaczy, że nie jest skrępowany żadnym istniejącym sterowaniem NC. Nadaje się dlatego najbardziej do kształcenia i szkolenia. Przygotowanie fachowca do obsługi konktretnego sterowania CNC wymaga wówczas zaledwie krótkiego przeszkolenia. Programy NC przygotowane w kodzie neutralnym można przy tym komputerowo przetłumaczyć przy użyciu odpowiedniego postprocesora na kod zastosowany w konkretnej obrabiarce CNC.

Podręcznik składa się z 2 części:
- W pierwszej będą przedstawione i objaśnione podstawowe wiadomości potrzebne w programowaniu NC.
- Obszerna druga część zawiera wszystkie rozkazy klucza programowego MTS. Dla lepszego przedstawienia są one zebrane w tematyczne grupy.

Taka budowa daje użytkownikowi bez wstępnego przygotowania możliwość systematycznego „wchodzenia" w programowanie NC. Przez cały czas dostępna jest strukturalna specyfikacja wszystkich funkcji, która służy programiście NC jako poradnik do szybkiego znalezienia rozwiązania w trudnych przypadkach.

Celem tego podręcznika jest prowadzenie i wspieranie programowania „manualnego". Dlatego przy każdym rozkazie przedstawione i wyjaśnione są wszystkie niezbędne i możliwe parametry tworzące blok NC, poparte przykładem i rysunkiem.

Jest to obszerna pomoc przy tworzeniu programów NC ręcznie, w edytorze lub przy interaktywnym programowaniu na obrabiarce lub symulatorze. Oczywiście, można będzie posługiwać się podręcznikiem także do testowania i optymalizacji programów NC, a to przyczyni się do zrozumienia występujących w nich rzeczowych zależności.

Wprowadzenie

1. Założenia geometryczne
1.1    Układ współrzędnych
1.1.1   Układ współrzędnych biegunowych
1.2    Wybór płaszczyzny
1.3    Punkty odniesienia
1.4    Geometria narzędzia i wartości korekcyjne
1.5    Wymiar absolutny, wymiar przyrostowy

2. Wprowadzenie do programowania NC
2.1    Budowa bloku danych NC
2.2    Funkcje (rozkazy) modalne i obowiązujące w jednym bloku
2.3    Zastosowanie i przedstawienie adresów

3. Funkcje pomocnicze
3.1    Włączenie i wyłączenie wrzeciona
3.2    Chłodziwo
3.3    Zatrzymanie programu
3.4    Zakończenie programu
3.5    Lustrzane odbicia względem osi
3.6    Prędkość posuwu
3.7    Liczba obrotów wrzeciona
3.8    Wymiana narzędzi

4. Funkcje programowania wg DIN 66025
Szybki przesuw G00
Interpolacja prostoliniowa w ruchu roboczym G01
Interpolacja kołowa ze zwrotem zgodnym z ruchem wskazówek zegara G02
Interpolacja kołowa ze zwrotem przeciwnym do ruchu wskazówek zegara G03
Czasowy postój G04
Zwolnienie G09
Szybki przesuw we współrzędnych biegunowych G10
Interpolacja prostoliniowa we współrzędnych biegunowych G11
Interpolacja kołowa we współrzędnych biegunowych G12
Interpolacja kołowa we współrzędnych biegunowych G13
Wywołanie podprogramu G22
Powtórzenie części programu G23
Bezwarunkowa funkcja skoku G24
Przesuw do punktu wyjściowego obrabiarki G25
Przesuw do punktu wymiany narzędzia G26
Odwołanie kompensacji promienia frezu KPF
Kompensacja promienia frezu: w lewo od konturu G41, w prawo od konturu G42
Warunki najazdu przy kompensacji promienia frezu
Anulowanie przyrostowego przesunięcia punktu zerowego G53
Ustalenie punktu zerowego w układzie absolutnym G54
Przyrostowe przesunięcie punktu zerowego G59
Włączenie wymiarowania absolutnego G90
Włączenie wymiarowania przyrostowego G91

5. Cykle
Płaszczyzny bezpieczeństwa
Układ wierconych otworów rozmieszczonych na okręgu G61
Frezowanie prostokątnego zagłębienia G67
Wywołanie cyklu na części okręgu G77
Wywołanie cyklu na prostej G78
Wywołanie cyklu w punkcie G79
Cykl wiercenia G81
Cykl wiercenia z łamaniem wióra G82
Cykl wiercenia z łamaniem i usuwaniem wiórów G83
Cykl gwintowania otworu G84
Rozwiercanie otworu G85
Wytaczanie otworu G86
Cykl prostokątnego zagłębienia (kieszeni) G87
Cykl okrągłego zagłębienia (kieszeni) G88
Cykl wykonania czopów

6. Programowanie ciągów konturowych
6.1    Adresy dodatkowe
6.1.1   Środki okręgów przy wymiarowaniu absolutnym
6.1.2   Przejścia styczne
6.1.3   Wybór rozwiązań alternatywnych
6.1.3.1 Wybór rozwiązań alternatywnych wg kryterium kąta
6.1.3.2 Wybór rozwiązań alternatywnych wg kryterium odcinka
6.1.3.3 Wybór rozwiązań alternatywnych wg kryterium łuku
6.1.4   Zaokrąglenie między dwoma elementami
6.1.5   Faza między dwoma odcinkami
6.2    Ciąg dwupunktowy: odcinek G71
6.3    Ciąg dwupunktowy: łuk kołowy G72/G73
6.4    Ciąg trzypunktowy: odcinek - odcinek G71 G71
6.5    Ciąg trzypunktowy: łuk kołowy - odcinek G72/G71
6.6    Ciąg trzypunktowy: odcinek - łuk kołowy G71/G72
6.7    Ciąg trzypunktowy: łuk kołowy - łuk kołowy G72G72
6.8    Ciąg czteropunktowy ze stycznymi przejściami
6.9    Otwarte ciągi konturowe
6.10   Przyłączenie styczne

7. Parametry

8. Umieszczanie komentarzy

Załącznik 1: Przegląd programowanych adresów
Zbiór zadań
Wykaz terminów

Brak opinii dla tego produktu!
Dodaj opinię
Poprzedni Poprzedni Produkt 15 z 31 Następny Następny
Kategoria Maszyny i urządzenia

Producenci i wydawnictwa
Producent - informacja
Inne produkty
Brak produktu?

emailtelefon
Polecamy
Usuwanie drzew i krzewów
Wybrane problemy prawa leśnego
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Wybrane problemy prawa leśnego
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Usuwanie drzew i krzewów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Renowacja - Metody konserwacji antyków i starych przedmiotów
Lubryka Lyra luminescencyjna Profi pomarańczowa miękka 798
Taśma miernicza Spencer do pomiaru drewna - 20 m legalizowana
Budownictwo drzewne i wyroby z drzewa w dawnej Polsce (Reprint 1907)
Wilgotnościomierz Wagner MMC 220 Extended Range